GEKA 2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı ilan edilmiştir.

2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı ilan edilmiştir.

 

PROGRAMIN ADI PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ ASGARİ DESTEK MİKTARI AZAMİ DESTEK MİKTARI DESTEK ORANI
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

(Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Referans No: TR32/2020/COVID

6.000.000 TL

 

50.000 TL 500.000 TL  

 

Asgari: %10

Azami:% 50

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

 (Kar Amacı Gütmeyen Kurum/  Kuruluşlara Yönelik)

Referans No: TR32/2020/COVID

50.000 TL 500.000 TL  

 

Asgari: %10

Azami:% 100

 

Programın Amacı: COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi.

Programın Öncelikleri: 
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:
► Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar
•    Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
•    Yerel Yönetimler
•    Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
•    Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
•    Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
•    Üniversiteler, Fakülte, Enstitü
•    Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
► Kar Amacı Güden İşletmeler

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe Saat: 18:00
Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması gerekmektedir.  Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde 8 Mayıs 2020 Cuma günü (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının posta yolu ile Ajans Merkezi’ne ulaştırılması gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

GEKA COVİD-19 PROGRAM REHBERİ