Avrupa Komisyonu-MEDOS Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza 22 Nisan 2020 tarihinde iletilen yazıda Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda AB ülkelerine muhatap olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ile AKÇT ve tarım ürünleri için düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurunun ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirilmiştir.

MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,