BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

MARBLE, DÜNYA MERMER SEKTÖRÜ TARAFINDAN ÇOK ÖNEMSENİYOR"

Marble 2018 Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan; "Marble, dünya mermer sektörü tarafından çok önemseniyor" Dünyada Verona, Xiamen ve İzmir dışındaki fuarlara ilginin giderek azaldığını dile getiren Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, İzmir Marble'ın ise tüm dünya tarafından çok önemsendiğini vurguladı. Türkiye mermer sektörünün 2016 yılına göre geçen seneyi yüzde 10 büyümeyle ve 2 milyar 48 milyon dolarlık ihracat rakamıyla kapattığını anlatan Ercan, 2018 yılının ihracat rakamları ve iç pazar açısından daha olumlu geçeceğini öngördüklerini söyledi. Şubatta Hindistan Fuarı'nın ardından Çin Xiamen Fuarı'na katıldıklarını belirten Ercan, "Türk doğaltaşı ve mermerini dünyaya sunacağız. Türk mermeri ve doğaltaşına ilgi her geçen gün artıyor. İzmir'de gerçekleştirilen 24'üncü Marble'a da dernek olarak katılıyoruz. Bölgemizden de 20'ye yakın firma fuarda yer alıyor. Dünyada doğaltaş ve mermer fuarları birçok yerde yapılıyor. İtalya, Çin ve İzmir'in dışındaki fuarlara çok ilgi olmuyor. Bu durum dijital dünyayla ilgili olabilir. Önceki yıllardaki kalabalığı görmüyoruz" dedi, Ancak İzmir Marble Fuan'nı tüm dünyanın önemsediğini söyleyen Ercan, son iki yılda yabancı katılımın Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürden kaynaklı düştüğünü, bu sene ise yabancı katılımın diğer senelere oranla artacağını öngördüklerini belirtti. "Avrupa pazarında daralma, Amerika pazannda iyileşmeler var" ispanya, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi Avrupa pazarlarında herhangi bir iyileşme olmadığını dite getiren Ercan, "Mevcut Orta Doğu pazannda bile daralmalar yaşanıyor. Özellikle Suudi Arabistan'da projeler yavaşladı, hatta durma noktasına geldi. Çin, ABD ve Kanada gibi pazarlar ise bir önceki yılki seviyesini korudu. Avrupa'da İspanya ve Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sektörümüzü etkiledi. Pazarlarda daralmalar yaşadık" dedi. Amerika'daki pazarda ise Muğla beyaz mermerine ilginin artığını ifade eden Ercan, bu artışın devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ercan, "Çin pazanna blok mermer ihracatımız artış gösterdi. Çin'e 2017'de 1 milyar dolar ihracat yapıldı. Çin'in talebi aynı, ancak üretim fazla. Satılmayan ürünler yurt içinde ve yurt dışında fiyat düşüşlerine neden oluyor" diye konuştu. iç pazarda ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki inşaat projelerinde Muğla mermerinin kullanımında belirgin artış gözlemlediğini dile getiren Ercan, Muğla'da sektörün bir önceki yıla göre pazar payını koruduğunu belirtti. Ercan, "İç pazarda beyaz mermerimize ilgi devam ediyor Projelerde mermer kullanım miktan artış gösteriyor. Seramik sektörü ürünler geliştirse de, doğaltaşın güzelliğini dolduramıyor. Bu seneden daha ümitliyiz. Mermer ve doğaltaş sektörü İçin gü2el bir yıl olacak" dedi. Muğla Mermerciler Demeği olarak, Muğla Sıtkı Koçman üniversite, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile beraber ocak ayında 'Mermer ve Çevre Çalıştayı' yaptıklannı ifade eden Ercan, "Bu sene biraz çevresel yatınmlara önem vereceğiz. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istiyoruz, ancak sonuç alamıyoruz. Muğla bölgesinde arazilerin büyük çoğunluğu orman ve sit alanı. OSB için büyük alanlar yok. Bu da çarpık sanayileşmeye ve çarpık yatınma neden oluyor. Muğla'da sektörün en büyük sıkıntısı da mermer artıklarını bertaraf etmek ve depolamak. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. "Mermer sektörü ilgiyi hak ediyor" Mermer sektörünün çeşitli sıkıntılar yaşadığını söyleyen Ercan, "Biz yüzde 100 yerli ürün üretip ihraç eden, yüksek katma değer üreten, yüksek istihdam sağlayan bir sektörüz. Ancak bürokratik işlerin uzun sürmesi, orman bedellerinin yüksek olması bizi yıpratıyor ve firmalarımızı küçülmeye sevk ediyor" dedi. Mevzuat ile ilgili süreçle-in uzamasının dünya pazarına geç kalınmasına sebep olduğunu vurgulayan Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "işlemlerden kaynaklı işletmeye alınacak ocakların açılması zaman alıyor. Mermer sektöründe moda diye bir kavram var. Biz modaya geç kalıyoruz. Yeni ürünleri pazara sunmakta zorlanıyoruz. Orman bedelleriyle ilgili olan sıkıntımızı da çeşitli platformlarda dile getirdik. Orman bedellerinin 10 yıllık süreyle yüzde 50 indirimi torba yasadan geçmişti ama henüz uygulanmaya başlamadı. Sektöre ilgi bekliyoruz, çünkü yüzde 100 yerli üreticiyiz ve bunlan hak ediyoruz." ¦ 20lDünya İnşaat www dunyainsaat.com.tr ıvıaroıe ^uiö Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan; "Marble, dünya mermer sektörü tarafından çok önemseniyor" Dünyada Verona, Xiamen ve İzmir dışındaki fuarlara ilginin giderek azaldığını dile getiren Muğla Mermerciler Demeği Başkanı Muşta- fa Ercan, İzmir Marble'ın ise tüm dünya tarafından çok önemsen- w diğini vurguladı. Türkiye mermer sektörünün 2016 yılına göre geçen seneyi yüzde 10 büyümeyle ve 2 milyar 48 milyon dolarlık ihracat rakamıyla kapattığını anlatan Ercan, 2018 yılının ihracat rakamları ve iç pazar açı- sından daha olumlu geçeceğini öngördüklerini söyledi. Şubatta Hindistan V Fuarı'nın ardından Çin Xiamen Fuarı'na katıldıklarını belirten Ercan, "Türk V f doğaltaşı ve mermerini dünyaya sunacağız. Türk mermeri ve doğaltaşına il- gi her geçen gün artıyor. İzmir'de gerçekleştirilen 24'üncü Marble'a da der- nek olarak katılıyoruz. Bölgemizden de 20'ye yakın firma fuarda yer alıyor. W Dünyada doğaltaş ve mermer fuarları birçok yerde yapılıyor. İtalya, Çin ve I İzmir'in dışındaki fuarlara çok ilgi olmuyor. Bu durum dijital dünyayla ilgili ' f olabilir. Önceki yıllardaki kalabalığı görmüyoruz" dedi, Ancak İzmir Marble ^ Â Fuan'nı tüm dünyanın önemsediğini söyleyen Ercan, son iki yılda yabancı katılımın Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürden kaynaklı düş- f \ tüğünü, bu sene ise yabancı katılımın diğer senelere oranla artacağını ön- ^ i V ^ ki seviyesini korudu. Avrupa'da İspanya ve Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik I| f I | ğ Jf j bu artışın devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ercan, "Çin pazanna blok î j ni dile getiren Ercan, Muğla'da sektörün bir önceki yıla göre pazar payını koruduğunu belirtti. Ercan, "İç pazarda beyaz mermerimize ilgi devam ediyor "Mermer sektörü ilgiyi hak ediyor" Projelerde mermer kullanım miktan artış gösteriyor. Seramik sektörü ürünler Mermer sektörünün çeşitli sıkıntılar yaşadığını söyleyen Ercan, "Biz yüzde geliştirse de, doğaltaşın güzelliğini dolduramıyor. Bu seneden daha ümitliyiz. 100 yerli ürün üretip ihraç eden, yüksek katma değer üreten, yüksek istihdam Mermer ve doğaltaş sektörü için gü2el bir yıl olacak" dedi. sağlayan bir sektörüz. Ancak bürokratik işlerin uzun sürmesi, orman bedelleri- Muğla Mermerciler Demeği olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite, Muğ- nin yüksek olması bizi yıpratıyor ve firmalarımızı küçülmeye sevk ediyor" dedi. la Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile beraber ocak ayın- Mevzuat ile ilgili süreçle'in uzamasının dünya pazarına geç kalınmasına sebep da 'Mermer ve Çevre Çalıştayı' yaptıklannı ifade eden Ercan, "Bu sene biraz olduğunu vurgulayan Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "işlemlerden kaynaklı iş- çevresel yatınmlara önem vereceğiz. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi letmeye alınacak ocakların açılması zaman alıyor. Mermer sektöründe moda (OSB) istiyoruz, ancak sonuç alamıyoruz. Muğla bölgesinde arazilerin büyük diye bir kavram var. Biz modaya geç kalıyoruz. Yeni ürünleri pazara sunmakta çoğunluğu orman ve sit alanı. OSB için büyük alanlar yok. Bu da çarpık sa- zorlanıyoruz. Orman bedelleriyle ilgili olan sıkıntımızı da çeşitli platformlarda nayileşmeye ve çarpık yatınma neden oluyor. Muğla'da sektörün en büyük dile getirdik. Orman bedellerinin 10 yıllık süreyle yüzde 50 indirimi torba ya- sıkıntısı da mermer artıklarını bertaraf etmek ve depolamak. Bu konuyla ilgili sadan geçmişti ama henüz uygulanmaya başlamadı. Sektöre ilgi bekliyoruz, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. çünkü yüzde 100 yerli üreticiyiz ve bunlan hak ediyoruz. ¦ 20lDünya İnşaat wwwdunyaınsaai.com.tr

 • YAYIN : Dünya İnşaat Ek2
 • TARİH :01.02.18
Dünya İnşaat Ek2
01.02.18

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalık Günü Menteşe İlçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı Birleşmiş Milletler 'in, 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardından 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalık Günü Menteşe İlçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Türkiye Beyaz Ay Derneği, Muğla Engelliler Derneği, Menteşe Belediyesi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Etkinliğe Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, çok sayıda down sendromlular ve aileleri katıldı. Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Down sendromu bir hastalık değildir. Biz bir kromozom farkı ile sizlerden fazlayız. Bu artı birimiz, kesinlikle kin tutmayız. İnsanları koşulsuz severiz, özverili ve aşırı düzenliyizdir. Bir tane olumsuzluğumuz var, aşırı derece inatçıyız oda olsun her insanda olduğu kadar" dedi. Muğla Valisi Esengül Civelek ise, "Bugün Down Sendromu Farkındalık günü tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tüm Down sendromlu çocuklarımızın ve ailelerimizin günlerini kutluyorum. Down Sendromlu bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlılığıdır'' dedi Bekir Tosun MUĞLA (İHA)

 • YAYIN : Çökertme
 • TARİH :24.03.18
Çökertme
24.03.18

MİLAS, ALMANYA' DA TANITILDI

Milas, Almanya'da tanıtıldı Haberi sayfa 10'da

 • YAYIN : Milas Önder
 • TARİH :24.03.18
Milas Önder
24.03.18

GİRİŞİMCİLER ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Girişimciler öğrenciler ile buluştu TOBB'a bağlı MUTSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu ve MSKÜ Meslek Yüksekokulu ortaklığında üniversite öğrencilerine yönelik "Kadın Girişimciler Üniversite Öğrencileri ile Buluşuyor" konulu konferans düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne bağlı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ortaklığında 20 Mart Salı günü üniversite öğrencilerine yönelik "Kadın Girişimciler Üniversite Öğrencileri İle Buluşuyor" konulu konferans düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KGK Başkanı ve öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Aslı Karataş: "Eğitim çok önemli, bir eğitimci olarak bunu yadsıyamam. Ama deneyim ve tecrübe diye bir kavram var kı o kutsal. Ve süreç içerisinde ediniyoruz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik çok önemli. Özellikle kadın girişimcilerin ekonominin içen- c 111 d >=> o \r 1"11" r» l a ra İr rn l o l m o c 1 Va t-rlım ı-ıcı A/f/=l~ı1"aı- 'spm? sinde aktif olarak rol alması ekonomik büyümemiz ve kalkınmamız ıçııı ayrıcalıklı öneme sahip." dedi. Açılış konuşmasının ardından etkinliğin konuğu olan Kadın Girişimciler Kurulu üyesi, Nazar Unlu Mamüllerı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehtap Şeııız Çalıaıı, Pazarlama, Muhasebe ve Dış Ticaret Programcılığı bölüm öğrencilerinin sorduğu sorulara cevap vererek ış haya tında edindiği deneyimleri öğrencilere aktardı. Program plaket takdiminin ardından snıiü erdi.

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :24.03.18
Batı Akdeniz Gazetesi
24.03.18

MUTSO' DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

^ - "w*tu,u.******««' f"e" MUTSO'da girişimcilik eğitimleri devam ediyor MUTSO ve KOSGEB işbirliğinde sürdürülen Girişimcilik Eğitimlerinin 2018 yılı ikinci eğitimi Meııteşe'de gerçekleştirildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde gerçekleştirilen 2018 yılı Girişimcilik Eğitimlerinin ikincisi 20 Ocak Salı günü MUTSO ev sahipliğinde başladı. KOBİ Uzman Yardımcısı Gültekııı Bozkurt tarafından verilen ve 4 gün süren eğitime 25 kursiyer katılım sağladı. MUTSO organizasyonu ile verilen eğitimde, ış planı nasıl yapılır, ış kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, haııgı planlamalar yapılmalı ana başlıkları altında girişimcilere detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Girişimciler eğitimden sonra sunacakları ış planı ile kuracakları işler ıçııı KOSGEB'ııı 50 bin TL lııbe, 100 bııı TL gen ödemeli desteğinden yararlanabileceklerdir.

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :24.03.18
Batı Akdeniz Gazetesi
24.03.18

ORG.AKAR ŞİKAYETÇİ

Org. Akar şikâyetçi Darbe girişiminde Genelkurmaydaki eylemlerle ilgili, "çatı" davası kapsamında, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler, önceki gün ifade verdi. Akar "Ülkem ve milletim dışında şahsi bir düşüncem olmadı" dedi. »18'de

 • YAYIN : Milliyet
 • TARİH :24.03.18
Milliyet
24.03.18

GİRİŞİMCİLER, ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Girişimciler, öğrenciler ile buluştu Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ortaklığında "Kadın Girişimciler Üniversite Öğrencileri İle Buluşuyor" konulu konferans düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yaparı KGK Başkanı ve Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Aslı Karata?: "Eğitim çok önemli, bir eğitimci olarak bunu yadsıyamam. Ama deneyim ve tecrübe diye bir kasTam vaj ki o kutsal. Ve süreç içerisinde «diniyoruz. Bizim gibi gelişmekle olan ülkelerde girişimcilik çok önemli. Özellikle kadın girişimcilerin ekonominin içerisinde aklif olarak rol alması ekonomik büyümemiz ve kalkınmamız için ayrıcalıklı öneme sahip" dedi. Açılı; konuşmasının ardından etkinliğin konuğu olan KGK üyesi. Nazar Unlu Mamülleri A.Ş. Yönetim Kumlu Başkan Yardımcısı Mehtap Şeniz Çaban, Pazarlama, Muhasebe ve Dış Ticaret Programcılığı bölüm öğrencilerinin sorduğu sorulara cevap vererek iş hayalında edindiği deneyimleri öğrencilere aklardı. Program plakçı takdiminin ardından sona erdi. Haber: Hülva KORKMAZ

 • YAYIN : Yenigün (Muğla)
 • TARİH :24.03.18
Yenigün (Muğla)
24.03.18

İLİ KILIŞTA TOBB"A BAĞLI MUTSO BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN

(irpclır iıimtı ijıtıdltri ili kılışta TOBB'a bağlı MUTSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu ve MSKÜ Meslek Yüksekokulu ortaklığında üniversite öğrencilerine yönelik "Kadın Girişimciler Üniversite Öğrencileri İle Buluşuyor" konulu konferans düzenlendi. C^>7

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :24.03.18
Muğla Hamle Gazetesi
24.03.18

BASIN HABERİ

ÖZGÜRCE Ozgurmugla@mynet.com Özcan ÖZGÜR Muğla Oda Seçimlerine Hazır »>ra n§( s?* o. ca>

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :24.03.18
Muğla Hamle Gazetesi
24.03.18