BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

İBN SİNA FELSEFESİNDE HAZ KAVRAMI

İbn Sina Felsefesinde Haz Kavramı » İbn Sina: "Nefs bedendeyken söz konusu haz alma her bakımdan yitirilmiş değildir. Aksine, ceberut âleminin düşüncesine dalanlar, meşgul edenlerden yüz çevirenler (bedenin süflî çağrılarına kulak vermeyenler), bedenlerde oldukları halde bu hazdan bol bir paya ulaşırlar. Bu pay onlara yerleşir ve böylelikle kendilerini her şeyden meşgul eder." Merve iSajf Yapar Özağaç Haz (el-lezze) kavramını İbn Sînâ Metafizik ll'de şöyle tanımlar: "Haz ancak uyumlu (mülâim) olması bakımından uyumlunun idrakinden ibarettir. Duyusal haz, uyumlunun duyumsanmasıdır. Aklî lezzet ise uyumluyu (âhengi) akleder. Aynı şekilde İlk, en üstün idrakle en üstün idrak edileni en üstün idrak edendir." (İbn Sînâ. 2005 a:1U) Bu açıklamalara geçmeden önce İbn Sînâ'nın varlık anlayışına kısaca değinmemiz gerekiyor. Konu ile ilgili en muhtasar açıklamayı el-İşârât'ın IV. Namatı'nda bulmaktayız. Filozof mezkûr namata, Varlık ve Nedenleri adını vermiştir. İbn Sînâ'ya göre varlık yalnızca duyumlanabilir şeylere indirgenemez. Zira insan çok farklı idrak güçlerine sahip bir varlıktır. Biz, duyu ile cismâmî âlemi idrak edebiliyorsak, aklımız ile gayr-ı cismani âlemi idrak edebiliriz. Filozof, insanların bazen âlemi sadece duyumlanabilir şeylerden ibaretmiş gibi algıladıkları hatasına düştüklerini söyleyerek bize şu örneği vermektedir: "...biri çıkıp şöyle diyebilir: 'Örneğin insan ancak, eli, gözü ve kaşı ve benzeri türünden organlara sahip olması bakımından insandır. Böyle olmasına göre de o duyulurdur (akli değildir)". Onu uyararak şöyle deriz: Zikrettiğin ve zikretmediğin her organdaki hâl, insanın kendisindeki hâl gibidir. (İbn Sînâ, 2005 b:125) Her varlık duyuya ve vehme girseydi vehmin kendisi de duyuya ve vehme girerdi. Ve yine akıl da vehme girerdi. Bu asıllardan sonra deriz ki, aşk, utanma, korku, öfke, yiğitlik, korkaklık gibi şeylerin hiç biri vehme ve duyuya dâhil değildir ve onlarda bulunmaz. Onlar duyulur şeylerin alâkalarındandır. Zatları du- kadın İbn Sina Felsefesinde Haz Kavramı » İbn Sina: "Nefs bedendeyken söz konusu haz alma her bakımdan yitirilmiş değildir. Aksine, ceberut âleminin düşüncesine dalanlar, meşgul edenlerden yüz çevirenler (bedenin süflî çağrılarına kulak vermeyenler), bedenlerde Merve oldukları halde bu hazdan bol bir paya özağaç ulaşırlar. Bu pay onlara yerleşir ve böylelikle kendilerini her şeyden meşgul eder." ~H~ az (el-lezze) kavramı- cismani âlemi idrak edebiliriz. §H ¦ nı İbn Sînâ Metafizik Filozof, insanların bazen âlemi ll'de şöyle tanımlar: sadece duyumlanabilir şeyler- ; "Haz ancak uyumlu (mülâim) den ibaretmiş gibi algıladıkları olması bakımından uyumlu- hatasına düştüklerini söyleyerek nun idrakinden ibarettir. Duyu- bize şu örneği vermektedir: I sal haz, uyumlunun duyumsan- "...biri çıkıp şöyle diyebilir: i maşıdır. Aklî Lezzet ise uyumlu- 'Örneğin insan ancak, eli, gözü J yu (âhengi) akleder. Aynı şekilde ve kaşı ve benzeri türünden or- İlk, en üstün idrakle en üstün id- ganlara sahip olması bakımın- rak edileni en üstün idrak eden- dan insandır. Böyle olmasına \ dir." (İbn Sînâ, 2005 a:114) göre de o duyulurdur (akli değil- Bu açıklamalara geçme- dir)". Onu uyararak şöyle deriz: den önce İbn Sînâ'nın varlık an- Zikrettiğin ve zikretmediğin her layışına kısaca değinmemiz ge- organdaki hâl, insanın kendisin- rekiyor. Konu ile ilgili en muh- deki hâl gibidir. (İbn Sînâ, 2005 tasar açıklamayı el-İşârât'ın IV. b:125) Her varlık duyuya ve veh- Namatı'nda bulmaktayız. Filo- me girseydi vehmin kendisi de zof mezkûr namata, Varlık ve duyuya ve vehme girerdi. Ve yine Nedenleri adını vermiştir. İbn akıl da vehme girerdi. Bu asıl- Sînâ'ya göre varlık yalnızca du- Lardan sonra deriz ki, aşk, utan- yumlanabilir şeylere indirge- ma, korku, öfke, yiğitlik, korkak- nemez. Zira insan çok farklı id- lık gibi şeylerin hiç biri vehme ve rak güçlerine sahip bir varlıktır. duyuya dâhil değildir ve onlarda ; ,-î ^ m Biz, duyu ile cismâmî âlemi idrak bulunmaz. Onlar duyulur şeyle- 12? edebiliyorsak, aklımız ile gayr-ı rin alâkalarındandır. Zatları du- kadırı Q

 • YAYIN : Kadın Dergisi
 • TARİH :01.10.17
Kadın Dergisi
01.10.17

ORTACA' YA ROMANYA' DAN KARDEŞ ŞEHİR

^^558! Ortaca'ya Romanya'dan kardeş şehir 9 9 MUĞLA/BALKAN GÜNLÜĞÜ Muğla'nın Ortaca Belediyesi ile Romanya'nın Mangalia kentleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği Toplantı Salonu'nda yapılan imza töreninde, Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ile Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik kardeş şehir protokolünü imzaladı. Konuşma yapan Başkan Karaçelik, "Bizim yapacağımız bu işbirliği hem kültürel hem birbirimizi tanımak hem de ticari anlamda, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine vesile olacaktır. Dostlarımız bugün bahçelerimizi gezdiler, çok beğendiler. Bu ticari kapasitenin artırılmasına da çok ciddi yardıma olacaktı. Umarım diğer kentlerimizle, Romanya'nın diğer kentleri bu tür yakınlaşma içine girerler, iki ülke arasındaki işbirliği daha da güçlenir. Ben şimdiden iki kente ve iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi. wwwhaberler.com' a göre; Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ise Başkan Hasan Karaçelik ve diğer yetkililerinin davetinden büyük onur duyduğunu belirtti. Türkiye'de ilk kez Ortaca ile kardeş şehir olduklarını belirten Radu Cristian, "Bir yıldır Belediye Başkanımız; bize bir an önce bu anlaşmayı yapalım' dedi. Bugüne nasip oldu. Bugün sizlerin karşısında bu anlaşmayı imzalayacağız. Şehriniz çok güzel, turistik bir şehir. Bölgeyi çok beğendim. Bundan sonraki ticaretimizin gelişmesi açısından bu anlaşma çok iyi olacak. Diğer bütün çalışmalarımıza da katkısı olacak. Kültürel, turizm, ticaret ve birçok alanda katkı sağlayacak. Ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkısı olacak Mangalia'da 3 binin üzerinde Müslüman halk var, 6 tane de turistik nokta var. Mangalia, Romanya'nın en eski şehirlerinden bir tanesi" dedi.

 • YAYIN : Balkan Günlüğü
 • TARİH :23.10.17
Balkan Günlüğü
23.10.17

GEKFFNIN 100

Güney Ege Kalkınma Ajansı'ııııı 100. Yönetim Kurulu toplantısı, Aydın'da 24 Ekim günü saat 10:00'da; Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplantı, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'iıı başkanlığında; Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osmaıı Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve GEKA Geııel Sekreter vekili Özgür Akdoğan' ın katılımlarıyla gerçekleşecektir. MUSA DEMlR GEKffnın 100 toplantısı Aydın'da

 • YAYIN : Aydın GüzelHisar
 • TARİH :24.10.17
Aydın GüzelHisar
24.10.17

I ÖZGÜRCE

I ÖZGÜRCE ^ Özcan Ö7nfTR BggHBBjgCTBffiBggaa IMUTSO ye Esnaf Odaları Ne İşe Yarar? Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, 29 Ekim tarihinde hizmete girecek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınma sürecinde hasta ve tedavi mağduriyeti yaratılmayacağına dair yazılı bir açıklama yaptı. Tekin "Taşınma sırasında hasta mağduriyeti yaratılmayacak" dedi. Hastanenin Karadağ'da yapılan yeni binasında 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacağını açıklayan, müjdeleyen ise Sağlık Müdürü Tekin'in açıklamasından önce AK Parti İl Merkezi'nde basın toplantısı yapan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete oldu... İl Başkanı Mete'nin açıklamasını veya Sağlık Müdürü Tekin'in yaptığı açıklamayı neden Muğla Tıp Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan yapmadı? XX XX XX Dekan Aydoğan'ın bu konularda açıklama yapması doğru olmayabilirdi. Çünkü T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binası ile de Sağlık Bakanlığı'na ait. Rektörlük ve Tıp Fakültesi Dekanlığı sadece tıp eğitiminden ve hastanede görev yapan tıp hocalarından sorumlu... Bu anlamda açılış müjdesini bana sorarsanız "ki müjdelik bir şey de kalmadı" İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin vermeliydi. Hatta her iki açıklamanın da Sağlık Müdürü Tekin tarafından yapılması gereken açıklamalar olduğu söylenebilir... Çünkü hastane Sağlık Bakanlığı'na ait... Bakanlığın Muğla'daki temsilcisi ise geçen aya kadar Muğla Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği idi... Yanlıştan dönüldü ve genel sekreterlik kaldırıldı. Tekyetkiliyine İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Peki, bu konularda siyasetin açıklama yapması doğru mu? XX XX XX Geçen hafta AK Partisi İl Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Kadem Mete, vatandaşların merakla beklediği açılış müjdesini 29 Ekim olarak duyurdu. Mete'nin müjdesi basına şöyle yansıdı: "Yeni hastanenin hizmete girmesi ile birlikte Muğla 'da sağlık alanında önemli bir adım atacaklarını kaydeden Mete, 'Yeni hastanemiz Cumhuriyetimizin önemli olan bir günü olan 29 Ekim günü resmi olarak açılacak ve halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Şu anki mevcut hastane binasında poliklinik hizmeti verilmeye devam edilecek. Bunun yanında il genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim tarihinde doktorlar için kura çekimi gerçekleşecek. Bu çekilişte 44 hekim arkadaşımızın bir defada ataması yapılacak. Bu yüksek bir sayıdır' dedi." Muğla İl Sağlık Müdürlüğü emrine 44 pratisyen hekim gelmiş. Kura çektirilip ilçe hastanelerine dağıtılacaklar. 7'si il merkezinde kalacak. İl Başkanı Mete bu konuda da müj de vermiş...! Eskiden böyle şeyler olmaz, hastanelerimize geleni gideni fark etmezdik. Şu kadar doktor geliyor diye müjde verilmezdi. Eskiden siyasiler halka daha önemli müjdeler mi verirlerdi ne... XX XX XX T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binası 29 Ekim'de hizmete gireceğine göre, mevcut bina ne olacak? İşte herkes bunu merak ediyor. Muğlalıların, özellikle çarşı esnafının beklentisi yeni binanın hizmete girmesi ile boşalacak şimdiki yerde Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması... Sadece yeni hastanenin yatak bakımından kısa zamanda yetersiz kalacağından değil, aynı zamanda mevcut hastane çevresinde on yıllardan beri oluşmuş olan ekonominin çökecek olmasından... İşte bu anlamda İl Başkanı Mete'nin "Şu anki mevcut hastane binasında poliklinik hizmeti verilmeye devam edilecek." ifadesi önemli bir müjde sayılabilir. Mevcut binada poliklinik hizmetinin devam etmesi çok önemli ve umut verici, ama... XX XX XX Ama kafalar karışık... Anlayacağınız AK Parti İl Başkanı Mete'nin "umut verici" ifadesine karşılık, kendisinden bir iki gün sonra yazılı açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in açıklaması hiç o kadar sevindirici ve umut verici gelmiyor insana... İl Sağlık Müdürü Tekin taşınma sürecinde hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek adına bir takım tedbirlerin alındığını yazılı olarak açıklarken şu ifadede bulundu: "Acil servis 29 Ekim saat 09: 00' a kadar eski binasında hizmet vermeye devam edecek olup, sabah saat 09: OO'dan itibaren de yeni binasında hizjnete devam edecektir. Poliklinikler ise 27 Ekim saat 17: 00'a kadar eski binasında hizmet vermeye devam edecek olup, 30 Ekim Pazartesi günü saat 09:00 'dan sonra yeni binasında hizmet vermeye başlayacaktır." Aslında kafa karıştırıcı bir durum yok... Mevcut hastanede ne bu ayın 29'unda acil kalacak ne de bu ayın 30'unda poliklinik hizmeti olacak! Sevgili Milletvekilimiz Nihat Öztürk hani taşınma işleminden sonra mevcut binada poliklinik hizmeti devam edecekti? XX XX XX AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, daha yeni ziyaretime geldiğinde "Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması için elinden geleni yapacağını" belirtirken, "Merak etmeyin o alan 'sağlık alanı' olarak kalacak ve oradaki poliklinik binasında poliklinik hizmeti devam edecek" demişti. Ben de o zaman bunu yazmamıştım. Çünkü inanamamıştım... Sayın Vekil bunu hep yapıyor. Hiç "Hayır"ı yok... Olmayacaksa söyle kardeşim, beni ve dolayısıyla kamuoyunu ikna et... 29 Ekim'de yapılacak açılışa yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan gelir mi, gelecek mi bilmiyoruz. Siyasetin bir açıklaması olmadı. Gelirse, AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer ile İl Başkanı Kadem Mete el ele verip, "Sayın Bakanım Muğla'nın bir Devlet Hastanesi vardı, afilliasyona kurban gitti. Muğlalılar hastanelerini geri istiyor" diyebilirler mi? Demeliler... XX XX XX Muğla Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin'in yazılı açıklamasına göre, 19 Ekim Perşembe günü doğalgaz bağlantısı yapılıp, gerekli kontroller sağlandıktan sonra taşınma işlemi başladı. Taşınma sürecinde hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek adına alınan tedbirler çerçevesinde, Cerrahi kliniklerde 20 Ekim Cuma günü randevular durduruldu. Bir aksilik olmazsa 10 Kasım'da cerrahi için randevu verilmeye başlanabilecek. Bu çerçevede, mevcut hastanedeki B Blok ameliyathanesi 23 Ekim'de, yani dün kapatıldı. Dünden itibaren C Blok ameliyathanesi de sadece acil vakalar için açık kaldı. Randevu ile hizmet veren birimlerde de (Endoskopi Ünitesi, Uyku Merkezi, Taş Kırma, Mamografı, Kemik Dansitometri) yarından (25 Ekim) itibaren randevu verilmeyecek. Bu birimler için yeniden randevular 06 Kasım'da başlayacak. Diyaliz Ünitesinin taşınması ise 28 Ekim-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diyaliz Hizmetleri 30 Ekim tarihi itibariyle yeni hastanede devam edecek... XX XX XX İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in 29 Ekim Pazar gününe kadar "terk edilecek" hastanenin "Ne olacağı?" ile ilgili açıklaması şöyle: "Acil servis 29 Ekim saat 09: 00'a kadar eski binasında hizmet vermeye devam edecek olup, sabah saat 09: OO'dan itibaren de yeni binasında hizmete devam edecektir. Poliklinikler ise 27 Ekim saat 17: 00'a kadar eski binasında hizmet vermeye devam edecek olup, 30 Ekim Pazartesi günü saat 09:00'dan sonrayeni binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Eski hastane yerinde yeni yapılmış olan poliklinik binasında da semt polikliniği tarzında tüm temel branşlar hizmet vermeye devam edecektir." İnsanın kafası karışıyor değil mi? Karışıyor... Ancak benim kafam bir konuda net... Kasım ayında mevcut hastanenin çevresinin bir "ekonomik çöküntü bölgesine" dönüşeceği konusunda çok net... Birkaç aydır o bölgeden "Biz ne olacağız?" diye soran telefonlar alıyorum. Taşınma kesinleşince telefonlar arttı. Kasım ayında bu telefonlar kesilecektir. Çünkü gerçekle yüzleşmeye başlayanlar AK Parti İl Başkanlığı ile MUTSO'nun ve Esnaf Odalarının kapısına dayanacaklardır... Umarım o gün verebilecekleri bir yanıtları vardır... Evet, Muğlalılar siyasilerden müjde bekliyorlar, ama Devlet Hastanesi müj desi... Kim bilir belki 29 Ekim'de Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da gelir o müjdeyi verir. Yeter ki bizimkileri istemesini bilsinler... Sahi MUTSO ve Esnaf Odaları ne işe yarar? CJÖZGÜF Özcan ÖZGÜR MUTSO ye I Odaları Ne İşe Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Te tarihinde hizmete girecek Muğla Sı

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :24.10.17
Muğla Hamle Gazetesi
24.10.17

ORTACADA ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİNE SEMİNER

Ortacada öğrenci servis şoförlerine seminer Ortaca'da öğrenci servislerinin sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen seminerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği konferans salonunda şoförlere bilgilendirmede bulunuldu. Polis Memuru Ali Çaydaş ve Kıdemli Başçavuş Cafer Gökgöz tarafından verilen eğitimde, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında sürücülere bilgiler aktarıldı. Servis sürücülerinin taşımalı eğitim sistemin en önemli ayağı olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada; "Sizler olmasanız bu iş yürümez. İşi ^^—r— / Wp\ rr I f J . H » 5L.Jl.ii siz icra ettiğiniz için en iyi şekilde sistemden haberdar olmanız gerekiyor. Karşılıklı iletişim halinde sistemin ilerleyişi ile ilgili karşılaşmış olduğumuz sorunları çözebilmemiz, değişikliklerden haberdar edilebilmeniz için sizinle bu toplantıyı yapıyoruz. Sizler de bizim için aynı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız gibi kıymetli ve değerlisiniz. Bu konuda bizi destekleyen Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızdan arkadaşlarımıza, aynı zamanda salonu bize tahsis eden MUTSO yetkililerine teşekkür ederim" dedi. Okul servisi denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini vurgulayan ekipler, emniyet kemeri kullanımı, taşıtlarda aranacak şartlar ve öğrencilerin güvenli taşınması konusunda sürücüleri uyardı.bİHA

 • YAYIN : Marmaris Yeni Sayfa
 • TARİH :24.10.17
Marmaris Yeni Sayfa
24.10.17

SERVİS ŞOFÖRLERİNE SEMİNER VERİLDİ

Servis şoförlerine seminer verildi Ortaca'da öğrenci servislerinin sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen seminerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği konferans salonunda şoförlere bilgilendirmede bulunuldu. Polis Memuru Alı Çaydaş ve Kıdemli Başçavuş Cafer Gökgöz tarafından verilen eğitimde, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında sürücülere bilgiler aktarıldı. Servis sürücülerinin taşımalı eğitim sistemin en önemli ayağı olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdiilkadır Şalını, toplantıda yaptığı konuşmada; "Sizler olmasanız bu ış yürümez. İşi sız icra ettiğiniz ıçııı en ıyı şekilde sistemden haberdar olmanız gerekiyor. Karşılıklı iletişim halinde sistemin ilerleyişi ile ilgili karşılaşmış olduğumuz sorunları çözebilmemiz, değişikliklerden haberdar edilebilmeniz ıçııı sizinle bu toplantıyı yapıyoruz. Sizler de bizim ıçııı aynı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız gibi kıymetli ve değerlisiniz. Bu konuda bızı destekleyen Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızdan arkadaşlarımıza, aynı zamanda salonu bize tahsis eden MUTSO yetkililerine teşekkür ederim" dedi. Okul servisi denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini vurgulayan ekipler, emniyet kemen kullanımı, taşıtlarda aranacak şartlar ve öğrencilerin güvenli taşınması konusunda sürücüleri uyardı.

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :24.10.17
Batı Akdeniz Gazetesi
24.10.17

GEKA YÖNETİMİ BUGÜN TOPLANIYOR

GEKA YÖNETİMİ BUGÜN TOPLANIYOR Gerçek Gazetesi / İmdat GÜÇLÜ Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 100. Yönetim Kurulu toplantısı, bugün saat; 10:00'da; Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirildi. Toplantı, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında; Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. Bölgemizin kalkınmasına yönelik gündem maddelerinin ve projelerin konuşulacağı toplantıda bölgemiz için önemli kararların alınması bekleniyor.

 • YAYIN : Gerçek Gazetesi
 • TARİH :24.10.17
Gerçek Gazetesi
24.10.17