BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

AHİ' Sİ SEÇİLDİ

Muğla'da 'Yılın Ahi'si Seçildi Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleştirilen 'Ahi'lik Haftası' kutlamaları kapsamında Muğla'da Yılın Ahisi Özcan Dayan seçildi. •jj^H |H 17-23 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı Azim Çetin, İl Ticaret Müdürü Mehmet Demirtaş ve esnaflar Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir'i makamında ziyaret etti. Valilik makamına ziyarete gelen heyet tarafından ahilik haftası... S.5' DE

 • YAYIN : Çökertme
 • TARİH :21.09.18
Çökertme
21.09.18

MECLİSTE JEOTERMAL ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU

MECLİSTE JEOTERMAL ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU ETT ?ı I h ? vil I toplantıya katılım yoğun oldu. Gündem maddelerinin ve Ağustos ayı mizanının görüşülerek karara bağlanmasının ardından. Valilik Yatırım izleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal. Meclis üyelerine, ÖNPER Haber Şahin ŞAHİN MUTSO Meclisi 6'ncı olağan toplantısı Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleştirildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) aylık olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı H. Koray Özcan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla 18 Eylül Salı günü düzenlenen turizmine yönelik potansiyelimiz vardır. Afyon, Kütahya ve Manisa'daki su sıcaklıkları ilimize göre fazla. Bizde su sıcaklığı düşük ancak doğal kaynak minerali açısından üstün durumdayız. Bu da bölgemizdeki jeotermal kaynakların deniz beslenmeli olmasından kaynaklanmakta. Bununla ilgili yatırımlar yapıldığı zaman hastane, oteller, seracılık ve balıkçılık üzerine geniş faaliyetler yapılabilir. Bunun için şahıs ve şirket adına müracaatlar yapılabilir." diyerek işleyiş ve süreçler hakkında bilgi verdi. Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal ın açıklamalarının ardından, Meclis Başkanı H. Koray Özcan, KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Halil Bağdınlı'yı kürsüye davet etti. Bağdınlı, katılımcılara aile şirketlerinin devamlılığına yönelik Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın aylık faaliyet raporunu sunmasının ardından sona erdi. Jeotermal Enerji ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Topal. "İlimizde şu anda 30 tane işletme ruhsatımız, 40 tane arama ruhsatımız var. Bölgemiz jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin, ancak enerjiye yönelik değil. Genellikle termal ve sağlık

 • YAYIN : Milas Önder
 • TARİH :21.09.18
Milas Önder
21.09.18

ÖZCAN ÖZGÜR AK PARTİNİN SÜRPRİZ İPİ GALİBA ÖZYER...

1 ÖZGÜRCE Ozgurmugla@mynet.com Özcan ÖZGÜR AK Partinin Sürpriz İpi Galiba Özyer... **>^1 o ^ı1

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Muğla Hamle Gazetesi
21.09.18

JEOTERMAL ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU

Jeotermal enerji ve aile şirketleri konuşuldu MUTSO Meclisi 6'ncı olağan toplantısı Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleştirildi. £^>5

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Muğla Hamle Gazetesi
21.09.18

MUĞLA' DA ŞARBON HASTALIĞI YOK

MUĞLA'DA ŞARBON HASTALIĞI YOK Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası ile Veteriner Hekimleri Odası başkanlarınca ortak açıklama yapılarak il genelinde şarbon hastalığı olmadığına dikkat çekildi. Ortak buın açıklamalını gerçek lc?tuen MUTSO Yöncüm Kurulu Başkanı Mıutaîa tıcaıı. " "Bilindiği [ıhı, »on günlerde ülke genelinde gündeme gelen kımu/ı etkttic şartwn taualığı vakalarının onaya çıktığı yönündeki haberlerin hepiauzı tedirgin ettiği bu gerçek. Bu haberinle birlikte. Muğla ¦lı kanuı kurum ve kurulukları olarak gerekli hassasiyet »ergilerimi», betahennde bu duı çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalınmalarla elde edilen bulgulara gi*« şekillenen görüşlerimizi de bugün burada sizlerle paylaşmayı uygun g&duk. Sürece bağlı olarak endışelenmuj. Sağlık ık Tanm ve Omun Müdürlükleri Utışorc ellik. Bunun yanısır» Veteriner Hekimleri Odası'nın görüşlerine b^v urduk. Kurum ve kuruluşlanınız, ilgili araştırmaları ivedilikle yerine yel irerek, sonuçlun tarafımı/a aklardı Olke genelinde rastlanan vakaların ilimizde görülmediği tunucunu memnuniyetle öğrendik" dedi. Balkan Etcan. şarbona vbnelik haberlerin kırınımı et sektöründe faaliyet gösteren. liretim, iatıl ve lukclım mAtaiindakı esnaf ile vatandaşı olumsuz etkilediğini belirterek. "Oraek verecek olursak. el lokantaları ciddi sekteye uğradı Yöremizin olrruzsı olmazı duğıın yemeklerimizde eı kullanımı tercih edilme/ oldu bu durum, üreteni de. tukeieni de. esnafımızı da ona »oklu. Şimdi anık 4u gerçeği net bir »ekikte ifade edebiliriz. Muğla ilinde ve ilçelerinde kesinlikle şarbon haftalığı voktur" dıvekonuştu. Haber: Hiıha KORKMA/

 • YAYIN : Yenigün (Muğla)
 • TARİH :21.09.18
Yenigün (Muğla)
21.09.18

MUTSO EĞİTİMLERİNE YENİLERİNİ EKLİYOR

MUTSO eğitimlerine yenilerini ekliyor Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) üye eğitimleri kapsamında farklı alanlara yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda iki farklı eğitim düzenleyen MUTSO, pek çok üyeye ve vatandaşa ev sahipliği yaptı. MUTSO ALsdcıru aracılığıyla MSKÜ • ı.'j.ımt CîûrevlUı Kanal Yüce Kulucuoğlu tarafından Sunlcjüt İnsan Kaynakları Yönetimi Eğnimi verildi. Eğnimde. "Çağdaş İntan Kaynakları IİK) Yönetimi Uygulamalarına (icoel Bakı*. İt Stratejisi Nedir. Nasıl (itiştirilir' Stratejik Yüncün Ncdıı?. Geleneksel Organizasyon Urdaki tK Ptoblemien Nîletdtr?. İnsan Kaynaklan Yönetimi ve İş Stratejileri Angındaki Bağ Ncüır. Naul ^ "M—.- mMrn. m yUvml ^ » j-Z-ff-ffllI II >II|| ılı l_ s** Kurulur'.'. (,'altşan-lş Uyumu, Çalıdan İşletme Uyumu Konulan Nasıl Ç&ülüı?. t) Hedefleri ile ll>umlu Performans Yönetimi Nml Sağlanır?. Takdir ve Ödüllendirme Mekanizmaları ve Işgörcn Mtitıvuyünı İlişkili Naul Kurutur?* konulan imlendi. Sonrasında ise Türkiye Oılalaı ve Borular Buliği (TOBB)'ne bağlı olarak faaliyetlerde bulunan Kadın Ouişııncılcr il Kumlu (KGK1 tarafından MUTSO ev sahipliğinde genel katılıma açık olarak Rctki Semineri verildi. Rciki Master Özlem Demir eğitmenliğimle 'Kendine Hu» geldin' adlı seminere KGK Başkam Oğtctım (iörev lısı Di Allı Karata», seminerde yaptığı konulmada şunlan kaydetti "Bugüne kadar «ok eğitim verdik, kendim de eğitimciyim Çok fazla bu sahneye ve platforma çıktım faka) bugün farklı bir heyecan duyuyorum. Bence kendinize «ok güzel bil hediye verdiniz bu seminere katılarak. Eneıjijtne bayran olduğum hayatımın dûntım noktalarını birlikle yaşadığımız, önemli kararlar alırken kendiliğinden evrenin kapılarını açtığı hem kariyer anlamında hem manevi anlamda yılkselışler yatıldım kendilinin tuttuğu ılıkla Umarım uzJetın de kalbine, hayatına, gânlurıc ama Ivcpsınden anemim ruhunuza ışık bugün yansıyacak. Ben bazen şöyle denm. Bu kapı açıldığında bu coetjı kanı tarafa gever. Unlarım sizin içinde bu bugün raumkun olur Bu bu azda inanç meselesi. Bu tşığta size yansıdığı bu akşam geçirmeniz dileğiyle" dedi. Ardından bir konuşma geKeklcşJıren Rcikı eğitmeni Özlem Demir ut »unları kaydetti: "Muğla' ya atağı yukarı Uç yıldır geliyorum. Ben Itcıki öğretmeniy iri Her şeyden önce mektepti değilim ben bir alay lıyım." diyerek kendi» tanıttı Ardından 'Rcıkı'yi Anla. Hissel ve Yaşa' dtksturuy la eğitimi gerçekleşirdi IİABKR MERKEZİ

 • YAYIN : Yenigün (Muğla)
 • TARİH :21.09.18
Yenigün (Muğla)
21.09.18

MUĞLA' DA ŞARBON YOK!

MUĞLA'DA ŞARBON YOK! Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Veteriner Hekimleri Odası ve MUTSO işbirliğince ortak bir basın açıklaması düzenlenerek Muğla'da şarbon olmadığına dikkat çekildi. I 5'te

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Batı Akdeniz Gazetesi
21.09.18

MUTSO KENDİNE HOŞGELDİN' REİKİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MUTSO 'Kendine Hoşgeldin' reiki eğitimi düzenlendi MUTSO Üye eğitimleri kapsamında, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ve Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 'Kendine Hoşgeldııı' Reıkı Eğitimi düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) üye eğitimleri kapsamında farklı alanlara yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 19 Eylül Çarşamba günü ıkı farklı eğitim düzenleyen MUTSO, pek çok üyeye ve vatandaşa ev sahipliği yaptı. Öncelikle MUTSO Akademi aracılığıyla MSKU Öğretim Görevlisi Kemal Yüce Kutucuoğlu tarafından Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi verildi. Eğitimde, 'Çağdaş İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi Uygulamalarına Genel Bakış, İş Stratejisi Nedir, Nasıl Geliştirilir? Stratejik Yönetim Nedir?, Geleneksel Organızasyonlardakı İK Problemleri Nelerdir?, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Stratejileri Arasındaki Bağ Nedir, Nasıl Kurulur?, Çalışan-İş Uyumu, Çalışan — İşletme Uyumu Konuları Nasıl Çözülür?, İş Hedeflen ile Uyumlu Performans Yönetimi Nasıl Sağlanır?, Takdir ve Ödüllendirme Mekanizmaları ve İşgören Motivasyonu İlişkisi Nasıl Kurulur?5 konuları işlendi. Sonrasında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)3ne bağlı olarak faaliyetlerde bulunan Kadın Girişimciler İl Kurulu (KGK) tarafından MUTSO ev sahipliğinde genel katılıma açık olarak Reıkı Semineri verildi. Reıkı Master Özlem Demir eğitmenliğinde 'Kendine Hoşgeldııı' adlı seminere KGK Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Aslı Karataş, seminerde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bugüne kadar çok eğitim verdik, kendim de eğitimciyim. Çok fazla bu sahneye ve platforma çıktım fakat bugün farklı bir heyecan duyuyorum. Bence kendinize çok güzel bir hediye verdiniz bu seminere katılarak. Enerjisine hayran olduğum hayatımın dönüm noktalarını birlikte yaşadığımız, önemli kararlar alırken kendiliğinden evrenin kapılarını açtığı hem kariyer anlamında hem manevi anlamda yükselişler yaşadım kendisinin tuttuğu ışıkla. Umarım sizlerin de kalbine, hayatına, gönlüne ama hepsinden önemlisi ruhunuza ışık bugün yansıyacak. Ben bazen şöyle derim. Bu kapı açıldığında bu enerji karşı tarafa geçer. Umarım sızın içinde bu bugün mümkün olur. Bu birazda inanç meselesi. Bu ışığın size yansıdığı bir akşam geçirmeniz dileğiyle" dedi. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Reıkı eğitmeni Özlem Demir ise şunları kaydetti: "Muğla' ya aşağı yukarı üç yıldır geliyorum. Ben Reıkı öğretmeniyim. Her şeyden önce mektepli değilim ben bir alaylıyım." diyerek kendisi tanıttı. Ardından 'Reıkı'yı Anla, Hisset ve Yaşa' düsturuyla eğitimi gerçekleştirdi. (Haber merkezi)

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Batı Akdeniz Gazetesi
21.09.18

AK PARTİ' NİN SÜRPRİZİ YAZICI MI, ÖZYER Mİ?

AK Parti'nin sürprizi Yazıcı mı, Özyer mi? 2018 Dünya Ralli Şampiyonasının (VVRC) 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi, Marmaris ve çevresinde koşuldu. Geride birazda dedikodular kaldı. Bu yanşlann ilki 8 yıl önce İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın girişimleri 8 yıl sonra Türkiye'ye yeniden gelen bu yanşlar neden Marmaris'te yapıldı? Alacağınız yanıt, "Grand Yazıcı Club Turban ve Grand Yazıcı Marmaris Palace otelleri Serkan Yazıcı'yaait." şeldinde oluyor. Bildiğimiz kadarıyla Bodrum'da da "Grand Yazıcı Torba Beach" ve "Grand Yazıcı Boutique Hotel Bodrum" var. Neden Bodrum'da değil de Marmaris'te? AK Parti çevrelerinde yanıt hazır; "AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı olacak." XX XX XX Aslına bakılırsa Serkan Yazıcı adı Marmaris Rallisi ile ortaya çıkmış değil. TOSFED Başkam Yazıcı'nın adı adaylık için ralliden önce gündeme gelmiş ve biz de bu köşeden "Olmaz öyle şey" demiştik Ama ralli ile çıta yükseldi! Şimdi kulislerde Serkan Yazıcı'nın AK Parti tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği konuşulmaya başladı. "Öyle olmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan o kadar meşguliyet içinde yarışların bir bölümünü izleyip ödül törenine katılmazdı" diye bu görüşü destekleyenlerde az değil. Bu olsa olsa Muğla'da bazı AK Partililerin gönlünden geçen olabilir. Ama neden olmasın? Kimilerinin gönlünden de Hasan Özyer geçiyor. Bir başka kimileri de Nihat Öztürk diyor... Geçen yerel seçimin aday adaylanndan Atatürk Orman Çiftliği eski Müdürü Ömer Bülent Arslan'ı dillendirenler de var. Ancak Nihat Öztürk diyenler ağır basabilir. Biri olmazsa öbürü diye de bakılabilir... XX XX XX TOSFED Başkam Serkan Yazıcı'yı bir kalem geçelim diyeceğim, ama geçemiyorum da... Bu tür isimler genellikle siyasetin sponsoru olurlarda gaza gelip siyasetçi olmazlar. Tabi Serkan Yazıcı'nın rahmetli İbrahim Yazıcı'nın oğlu olduğunu da unutmamak lazım. Yazıcı Turizm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bursaspor Kulübü Başkanlığı ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği yapan rahmetli İbrahim Yazıcı XXI. Dönem Muğla Milletvekilliği de yapmıştı. Baba yaptı ise oğlu da yapabilir, ama baba belediye başkanlığı yapmadı! Gerçi son yıllarda herkes her yere aday olmaya başladı, ama milletvekilliği başka, belediye başkanlığı başka... Kaldı İd Marmaris'te CHP'nin Belediye Başkanı Ali Acar ile yola devam etmemesi halinde AK Parti'nin Yazıcı ile seçim alma şansı olabilir, ama Büyükşehir'de AK Parti'nin herkesle seçim alma şansı yok... Bakarsınız Serkan Yazıcı 28. Dönem Bursa veya Muğla Milletvekili olur... XX XX XX AK Parti'de ortaya yeni isimler çıkmaya başladığına göre, galiba Bülent Karakuş'un AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma ihtimali tamamen ortadan kalktı. Bana bir arkadaşım "Hasan Özyer'e ne dersin?" dedi. Güldüm... AK Partililere sormasını önerdim. Sonra dayanamayıp bir kaç AK Partiliye ben de sordum. "Sevinçten Allah derim." diyenler çıktı... "Aman ha." diyenler de oldu... Bir de MHP'de hatın sayılır birine sordum. O da bana güldü. "Ya bu AK Partililer ne bulurlar bu Hasan Özyer'de?" diye karşılık verdi. Doğru... Eski ANAP Milletvekili Hasan Özyer, sonra AK Parti'den de iki defa seçildi. İlle seçilişinde seçildiği AK Parti'yi bırakıp, Erkan Mumcu ile birlikte yuvalanna, ANAP'a dönmüşlerdi. Unutuldu... Unutulmasa dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Londra'dan getirtilip bir kere daha AK Parti'den aday gösterilip, "Bakan olacak" diye Muğla'nın AK Partilileri tarafından bağırlara basılır mıydı... k O günlerde hep Davutoğlu'nun bu tasarrufuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcakbakmadığı söylenmişti... Ki iki Milletvekili'nden Nihat Öztürk hep öne çıkmıştı. Hatta Nihat Öztürk hep "tek milletvekili" gibi de hareket etmişti! Şimdi o Nihat Öztürk'te Büyükşehir adayı... Gerçi çıkıp "adayım" demedi, ama olduğunu söyleyenler var... Olur mu olmaz mı yann da ona bakanz. Bugün Özyer ile devam edelim. Geçenlerde Nejat Altınsoy da yazdı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Söylenenlere bakılırsa, AK Parti'den Özyer'e büyükşehir adayı olması için teldif gitmiş. Özyer de düşünüyormuş. Muğla sağında siyaset böyle yapılır oldu. Olması gerekenler bir kenarda "keşfedilmeyi" beklerlerken, olmaması gerekenlerin peşinde koşuluyor... Ben Özyer'e teldif götürüldüğünü; götürüldü ise kabul edeceğini sanmıyorum... Başta da vurguladığım gibi, AK Parti için Muğla kolay bir yer değildir. Çünkü AK Parti Muğla'da hala "Muğlalı" olamadı... XX XX XX AK Parti Muğla'da hala Muğlalı olamadı, ama Hasan Özyer Muğla'da öyla ya da böyle siyasette "karşılığı" olan bir siyasetçidir. Liste başı aday gösterilmesine ve "bakan olacak" havası da basılmasına rağmen, AK Parti'nin Muğla'da oylannı arttıramamış olsa da yerel seçimde AK Parti dışında kalan ANAP'lıların, DYP'lilerin (DP'lilerin) oylanm toplayabileceği düşünülmüş olabilir. Bakmayın siz benim yazımın başından beri olumsuz tablo çizdiğime. Özyer kabul ederse AK Parti'nin bugüne kadar bulduğu değil, bulabildiği ve bulabileceği en isabetli isimlerden biri olacaktır. CHP'nin Muğla'da yoluna Osman Gürün ile devam etmesi halinde AK Parti Muğla'da ilk kez bu yerel seçimde Hasan Özyer ile iddialı hale gelebilir. Aynca bu teldif gittiyse ve bu teldif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gitti ise Özyer'in "Hayır" deme şansının olabileceğini de sanmıyorum. Bu yüzden 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (VVRC) 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi finali için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya gelişini meralda bekledim. Eğer kulislerde konuşulanlar doğru ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Hasan Özyer'de olur diye düşündüm. Olmadı... XX XX XX Geçen Pazar günü Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan yoktu, ama aym sırada AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile MHP İl Başkam Mehmet Korkmaz yanyana oturuyorlardı. Demek ki yerel seçime Muğla'da AK Parti-MHP ittifakı ile gidiliyor. Hasan Özyer ile Fethiye Belediye Başkam Behçet Saatcı'mn dostluklarını ve hatta aile bağlannın bile olduğunu bilenler bilir. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz yanyana oturuşlanm görünce düşündüm. Eğer Hasan Özyer, İl Başkanı Mete'nin "sürpriz aday" dediği ldşi ise bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak partneri Devlet Bahçeli yi çağınp, "Mehmet Tosun ve Behçet Saatçi elini öpmeye gelecekler" dese ne olur? Hasan Özyer AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkam adayı. Mehmat Tosun MHP'den Bodrum Belediye Başkam adayı. Behçet Saatçi MHP'den Fethiye Belediye Başkam adayı olur... Tabi önce İYİ Partili Mehmet Tosun ve Behçet Saatcı'mn AK Parti'den "ittifak adaylığım" kabul etmeleri gerekir... Zamanında yapılacak yerel seçime giderken denklem çok... XX XX XX GÜNÜN SÖZÜ: Şeytan ona uymamız için yalvarıyor. Peki biz çok iyi insanlar olduğumuz için mi kıramıyoruz? (Aldous Huxley) ÇİVİ AK Parti 26. Dönem Milletvekili Nihat Öztürk'ün Damşmam Mustafa Ali Türkan Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Seydikemer Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Beni Bi Gülmek Aldı:))))) 0kura W O günlerde hep Davutoğlu'nun bu tasarrufuna Cumırbaşkanı Erdoğan'ın sıcakbakmadığı söylenmişti... Ki i Milletvekili'nden Nihat Öztürk hep öne çıkmıştı, ıtta Nihat Öztürk hep "tek milletvekili" gibi de haket etmişti! Şimdi o Nihat Öztürk'te Büyükşehir adayı... Gerçi çıkıp "adayım" demedi, ama olduğunu söylenler var... Olur mu olmaz mı yann da ona bakanz. Bugün :yer ile devam edelim. nû/1ûrilâf/^ Û KTaI «t A IflMflAlV A -| *7-|r7/^1

 • YAYIN : Gazete Milas
 • TARİH :20.09.18
Gazete Milas
20.09.18

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

Ahilik Haftası kutlamaları başladı Haber: Gülşah Baştaşkın Esnaf ve Sanatkarların piri Ahi Evran-ın yüce adı ve anısına her yıl düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamalan başladı. Her yıl Muğla Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Esnaf Odalan Birliği (ESOB), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile ¦ pfIB Hr ıa Muğla Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (EKKK) işbirliğinde gerçeldeştirilen Ahilik ve Ahililc Haftası kutlamalan başladı. Esnaf ve Sanatkarların piri Ahi Evran-ın yüce adı ve anısına düzenlenen etkinliklerin açılış programında, Muğla Ticaret 11 Müdürü Mehmet Demirtaş, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla EKKK Başkanı Azim Çetin, Muğla Ticaret 11 Müdürlüğü Şube Müdürü Ergun Yıldız, MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öcal, Ula Şoförler Odası Başkanı Bekir Kanat ve Köyceğiz Şoförler Odası Muğla Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Esnaf Odaları Birliği (ESOB), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (EKKK) işbirliğinde gerçeldeştirilen Ahililc ve Ahililc Haftası kutlamaları başladı. Başkanı Ünal Palancıoğlu, Sınırsızlık Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenle bıraktı. Çelenle törenin ardından Valiliğe bir ziyaret gerçekleştiren Heyeti, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ağırladı. Ahilik kültürünün önemine ilişkin konuşan Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, "Ahilik aslında bir yaşam tarzıdır. Bugün kabul edilen evrensel değerlerin tümü bizde yıllar önce ahililc kültürümüzde yer alan ve öğütlenen değerlerimiz arasında yer almaktadır. Ancak ne yazık İti bugün yeterince bilinmemektedir." dedi. "Bizler de Ahililc Haftası Kutlamalan kapsamında her yıl yaptığımız etkinliklerle farkındalık yaratmak ve ahilik kültürünü anlatmak istiyoruz." diyen Ticaret 11 Müdürü Mehmet Demirtaş, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'e Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Heyet, Valilik ziyaretinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada heyeti ağırlayan Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, "Belediyemiz, Devletimiz, Sivil Toplum Kuruluşlanmız, esnaf ve sanatkârlarımız olarak bir aileyiz. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü sürece, her sorunun çözüme ulaştınlacağı inancındayım." dedi. Ziyaretlerin ardından, Ahilik Haftası Kutlama Programı çerçevesinde, Kurşunlu Camii mevkiinde bir açılış etkinliği gerçekleştirildi. Törende il protokolü, esnaf ve vatandaşlar yer aldı. Açılış konuşmalan kapsamında ilk olarak söz alan Prof. Dr. Bayram Akça, Ahilik kültürü ve Anadolu'daki tarihi geçmişi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Bayram Akça'nın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban ise esnaflığın değerlerine ve meslek liselerinin önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Sonrasında kürsüye gelen Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise yaptığı konuşmasında "Ahi- lilc kültürü yaklaşık 900 yıldır Türk sanat ve meslek hayatına yön veriyor. Ahililc kültürü dünyadaki ilk meslek örgütüdür. Tüm dünyada özel sektörün çatısını oluşturan oda sistemi, esnaf sistemi 900 yıl önce bizim attığımız ahilik sisteminin kopyasıdır. Şimdilerde yabancılann bizlere öğretmeye kalktığı iş ahlakı, meslek standartlan, mesleki eğitim, sınai mülkiyet haklan gibi kavranılan, dünyaya öğreten, bu topraklarda doğan ahililc kültürüdür." ifadelerine yer verdi. Son olarak kürsüye gelen Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, "Ahilik, ticareti ahlak ile buluşturan önemli bir düsturdur. Bugünkü modern dünyada mevcut olan, kalite, müşteri memnuniyeti gibi pek çok olgu ahilik kültüründen gelmektedir." dedi. Açılış konuşmalarının ardından, yılın ahisi seçilen Özcan Dayan'a kaftan giydirme töreni gerçekleştirildi. Ahililc haftası kapsamında ödül almaya hale kazanan esnaflar arasında MUTSO üyeleri Ayhan Çay ve Cemil Harput'a plaket takdim edildi. Etkinlikler, mehter takımı konseri, meslek gösterileri, halk oyunlan gösterileri ve ahilik pilavı ilcramlanyla sürdü.

 • YAYIN : Gazete Milas
 • TARİH :20.09.18
Gazete Milas
20.09.18

MECLİSTE JEOTERMAI ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU

MECLİSTE JEOTERMAI ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU MUTSO Meclisi 6'ncı olağan toplantısı Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir* konulu bir sunum gerçekleştirildi. £EHI Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) aylık olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı H. Koray Özcan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla 18 Eylül Salı günü düzenlenen toplantıya katılım yoğun oldu. Gündem maddelerinin ve Ağustos ayı mizanının görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal, Meclis üyelerine, Jeotermal Enerji ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Topal, "İlimizde şuanda 30 tane işletme ruhsatımız, 40 tane arama ruhsatımız var. Bölgemiz jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin ancak enerjiye yönelik değil. Genellikle termal ve sağlık turizmine yönelik potansiyelimiz vardır. Afyon, Kütahya ve Manisa'daki su kaynakların deniz beslenmeli olmasından kaynaklanmakta. Bununla ilgili yatırımlar yapıldığı zaman hastane, oteller, seracılık ve balıkçılık üzerine geniş faaliyetler yapılabilir. Bunun için şahıs ve şirket Meclis Başkanı H. Koray Özcan, KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Halil Bağdınlı'yı kürsüye davet etti. Bağdınlı, katılımcılara aile şirketlerinin devamlılığına yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki sıcaklıkları ilimize göre fazla. Bizde su sıcaklığı düşük ancak doğal kaynak minerali açısından üstün durumdayız. Buda bölgemizdeki jeotermal adına müracaatlar yapılabilir." diyerek işleyiş ve süreçler hakkında bilgi verdi.Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal'ın açıklamalarının ardından, Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın aylık faaliyet raporunu sunmasının ardından sona erdi. haber merkezi

 • YAYIN : Gözde Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Gözde Gazetesi
21.09.18

MUĞLA' DA ŞARBON YOK!

Muğla'da Şarbon Yok! J| Kuğia Esnaf ve fflMm Sanatkarlar Odaları m W m Birliği, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Veteriner Hekimleri Odası ve MUTSO işbirliğince ortak bir basın açıklaması düzenlenerek Muğla'da şarbon olmadığına dikkat çekildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Veteriner Hekimleri Odası işbirliğinde ortak bir basın açıklaması düzenlendi. 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen basın açıklamasında, kırmızı ette bulunan şarbon hastalığı ve Muğla'daki durumuna açıklık getirildi. Ortak basın açıklamasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan şunları kaydetti: "Bilindiği gibi, son günlerde ülke genelinde gündeme gelen kırmızı etlerde şarbon hastalığı vakalarının ortaya çıktığı yönündeki haberlerin hepimizi tedirgin ettiği bir gerçek. Bu haberlerle birlikte, Muğla ili kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekli hassasiyet sergilenmiş, beraberinde bir dizi çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarla elde edilen bulgulara göre şekillenen görüşlerimizi de bugün burada sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Sürece bağlı olarak endişelerimizi, özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle istişare ettik. Bunun yanısıra Veteriner Hekimleri Odamızın da görüşlerine başvurduk. olduğu ve Muğla'da kırmızı etlerde şarbon hastalığına rastlanmadığı yönündeki dönüşleri memnuniyet verici oldu. Öte yandan; şarbona yönelik haberler elbetteki kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren, yani, üretim, satış ve tüketim noktasındaki esnaf ve vatandaşımızı da olumsuz etkiledi. Örnek verecek olursak, et lokantaları ciddi sekteye uğradı. Yöremizin olmazsa olmazı düğün yemeklerimizde et kullanımı tercih edilmez oldu. Bu durum, üreteni de, tüketeni de, esnafımızı da zora soktu. Şimdi artık şu gerçeği net bir şekilde ifade edebiliriz; Muğla ilinde ve ilçelerinde kesinlikle şarbon hastalığı yoktur. Bu sonucu raporlar da doğrulamaktadır. Şüphe dahi söz konusu değildir. Bu konuda endişe yaşamamak için Veteriner Hekimler Odamızın önerilerini de dikkate almamız gerekirse, halkımızın şarbon hastalığı endişesi taşımaması için tüketecekleri etlerin Muğla mezbahalarında kesilmiş olmasına, ilimizde kesilen hayvanlarının etinin tüketilmesine dikkat ve tercih edilmelidir. Endişeye gerek yoktur. Vatandaşlar sürekli alışveriş yaptıkları işyerlerinden etlerini alıp tüketebilirler. Halkımız, yöremizde üretilen etleri gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Halkın ve esnafın yararına olan bu konuya hassasiyet göstererek gerekli tetkikleri gerçekleştiren paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilir, bu tür vakaların ülkemizde bir daha yaşanmamasını ümit ederiz." t ** a; Çünkü Veteriner Hekim kontrolünden geçerek kesilmiş ve dağıtımına izin verilmiş bir etin, halkın sağlığını tehdit edecek bir hastalığı taşıması mümkün değildir. Muğla mezbahalarında kesilen hayvanlara ve etlerine TR48 ile başlayan bir mühür vurulmaktadır. Vatandaşlar kasaplarda veya et satış noktalarında bunu sorarak görebilirler. Gündeme ilişkin herkes bir şey söylüyor. Kimileri şarbonu koklayarak anlayabilirsiniz diyor. Böyle bir şey hem mümkün değil hem de şarbonun en tehlikeli formu solunum formu. Bunu özellikle kokladığınızda eğer şarbon varsa ölümle sonuçlanacaktır. Böyle açıklamaların dikkate alınmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız'ın ithal hayvanların güvenilirliği konusuna açıklık getirmek adına yönelttiği soruya Başkan Alpözen şöyle yanıtladı: "Yurtdışından ithal olarak satın alınan hayvanların kontrolleri elbette ki veteriner hekimler tarafından gümrüklerde yapılmaktadır. Ancak toplum sağlığı açısından önemli olan nokta, bu sağlık kontrollerin gümrüğe gelmeden önce yapılması ve hastalıklı hayvanların ülke topraklarına hiç girmemeleridir." Son olarak söz alan Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Hurşit Öztürk, "Başkanlarımın yaptıkları açıklamalara ilave olarak, bizim için önemli olan insanlardaki kültür meselesi. İnsanlarımız hayvanlardan geçen hastalıkları bilmedikleri için, özellikle kurban dönemlerinde, kontrolsüz kesim dediğimiz olayla, hayvan atıkları ve kalıntıları göz ardı edilebildiği için bazı sıkıntılar artmaktadır. Hijyen koşullarının sağlanması ve bilinen bilinmeyen pek çok hastalığın önlenmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi ve korumaaşı yöntemlerine özen gösterilmesi gerekmektedir." Haber Merkezi Kurum ve kuruluşlarımız, ilgili tetkik ve araştırmaları ivedilikle yerine getirerek, sonuçları tarafımıza aktardı. Ülke genelinde rastlanan vakaların ilimizde görülmediği sonucunu memnuniyetle öğrendik. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün olası şarbon hastalığına yönelik taramalarında tüm sonuçların negatif Başkan Mustafa Ercan'ın açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, "Muğla'da kesilen hayvan derken aslında şunu ifade etmek istiyoruz; et olarak ilimize gelen her hayvanın nereden geldikleri belli olmadığı için kaçak gelimlerde söz konusu maalesef-, dikkatli olmak gerekiyor.

 • YAYIN : Fethiye Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Fethiye Gazetesi
21.09.18

MECLİSLE JEOTERMAL ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ KONUŞULDU

Meclisle Jeotermal Enerji Ve Aile Şirketleri Konuşuldu H MUTSO Meclisi 6'ncı amma olağan toplantısı a W m Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleş tirildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) aylık olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı H. Koray Özcan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla 18 Eylül Salı günü düzenlenen toplantıya katılım yoğun oldu. Gündem maddelerinin ve Ağustos ayı mizanının görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal, Meclis üyelerine, Jeotermal Enerji ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Topal, "İlimizde şuanda 30 tane işletme ruhsatımız, 40 tane arama ruhsatımız var. Bölgemiz jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin ancak enerjiye yönelik değil. Genellikle termal ve sağlık turizmine yönelik potansiyelimiz vardır. Afyon, Kütahya ve Manisa'daki su sıcaklıkları ilimize göre fazla. Bizde su sıcaklığı düşük ancak doğal kaynak minerali açısından üstün durumdayız. Buda bölgemizdeki jeotermal kaynakların deniz beslenmeli olmasından kaynaklanmakta. Bununla ilgili yatırımlar yapıldığı zaman hastane, oteller, seracılık ve balıkçılık üzerine geniş faaliyetler yapılabilir. Bunun için şahıs ve şirket adına müracaatlar yapılabilir." diyerek işleyiş ve süreçler hakkında bilgi verdi. Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Bülent Topal'ın açıklamalarının ardından, Meclis Başkanı H. Koray Özcan, KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Halil Bağdınlı'yı kürsüye davet etti. Bağdınlı, katılımcılara aile şirketlerinin devamlılığına yönelik 'Aile Şirketlerinde Anayasa ve Sonraki Nesle Devir' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın aylık faaliyet raporunu sunmasının ardından sona erdi. Haber Merkezi w t

 • YAYIN : Fethiye Gazetesi
 • TARİH :21.09.18
Fethiye Gazetesi
21.09.18