BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

MUTSO VE MİTSO TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDE

MUTSO VE MİTSO TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDE Muğla ve Milas Ticaret ve Sanayi Odalarının Yönetim Kurulu Başkanları, geçen aralık ayında Muğla II Ticaret Müdür Vekilliğine atanan Gülşah Yalçınkaya'yı ziyaret ederek kutladılar ve Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinin zincir mağazaların raflarında yer almasını istediler. Muğla ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Ercan ve Reşit Özer, geçen aralık ayında Muğla İl Ticaret Müdür Vekilliğine atanan Gülşah Yalçınkaya'yı ziyaret ettiler. MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Gülşah Yalçınkaya'yı kutlayarak yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaret sırasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Muğla İl Ticaret Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya'ya Milas'ın AB coğrafi işaretli ürünü Milas zeytinyağı ile coğrafi işaretli ürünlerinden Milas yağlı zeytinini armağan etti. Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtan her iki Oda başkanı, Ticaret İl Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya'dan coğrafi işaretli ürünlerin zincir mağazaların raflarında yer alması için destek istediler. ... . Haber Merkezi a . — i *' A ^ . ı^BI 1 jCm i ^ w

  • YAYIN : Fethiye Dost Gazetesi
  • TARİH :20.04.21
Fethiye Dost Gazetesi
20.04.21

İL MÜDÜRLÜĞÜNDE MUĞLA VE MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODALARININ

NIIITSO VE MİTSO TİCARET İl MÜDÜRLÜĞÜNDE Muğla ve Milas Ticaret ve Sanayi Odalarının Yönetim Kurulu Başkanları, geçen aralık ayında Muğla II Ticaret Müdür Vekilliğine atanan Gülşah Yalçınkaya'yı ziyaret ederek kutladılar ve Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinin zincir mağazaların raflarında yer almasını istediler. Muğla ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Ercan ve Reşit Özer, geçen aralık ayında Muğla İl Ticaret Müdür Vekilliğine atanan Gülşah Yalçınkaya'yı ziyaret ettiler. MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Gülşah Yalçınkaya'yı kutlayarak yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaret sırasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Muğla İl Ticaret Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya'ya Milas'ın AB coğrafi işaretli ürünü Milas zeytinyağı ile coğrafi işaretli ürünlerinden Milas yağlı zeytinini armağan etti. Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtan her iki Oda başkanı, Ticaret İl Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya'dan coğrafi işaretli ürünlerin zincir mağazaların raflarında yer alması için destek istediler. Haber Merkezi 'ila ve Milas Ticaret ¦ görevinde Sanayi Odalarının * ¦ŞF""'u dilediler. tetim Kurulu M iİT ' 1 Ziyaret sıra kanları, geçen aralık A ¦ ı | Yönetim Kı ıda Muğla II Ticaret ^R HR A I Reşit 0zer 1ür Vekilliğine '" ' ^" ." Ticaret Mü' j an Gülşah ^ x ^ re/r kutladılar ve ı ; » m coğrafi işaı ila nın coğrafi t i *, ¦¦¦i i .. .. . * la ve Milas Ticaret ve I Yalçınkaya ayi Odası Yönetim işaretli jlu Başkanları Mustafa mağazalar in ve Reşit Özer, Valnınkava'vı 7İ\/arpt pftilpr MİTSO Ynnptim Kıırıılıı almacı irin

  • YAYIN : Gerçek Fethiye
  • TARİH :20.04.21
Gerçek Fethiye
20.04.21