Birimlerimiz

Kapasite Raporları

*KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kapasite Raporu Nedir :

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinin Amacı

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

– 5174 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi ile 71 inci maddesinin (a) bendi,

– 28/05/1975 tarih ve 15248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Kararı,

– Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapasite Raporu Düzenlenecek Alanlar

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

– Yatırım Teşvik Belgesi

– Dahilde İşleme İzin Belgesi,

– Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

– Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

– İhalelerde,

– Kredi teminlerinde,

– Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Firmalardan İstenilecek Belgeler

Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir;

1)   Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

2)   Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

3)   Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,

4)   İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,

5)   İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,

6)   Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin kira sözleşmesi ve ilgili tarafların imza sirkülerleri,

7)   Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

8)   Kalite Belge ve sertifikalarının listesi,

9)   Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

10) İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.

11) Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

12) Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’ nın; –

BANKA IBAN
T.İŞ BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.————————————– TR 45 0006 4000 0013 6000 0003 52
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.—————————– TR 77 0001 0002 0135 7584 6150 01
AKBANK TA.Ş.MUĞLA ŞB.——————————————- TR 66 0004 6001 2888 8000 0012 82
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.—————————–TR 27 0006 2000 5070 0006 2994 02
T.HALK BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.——————————— TR 11 0001 2009 2590 0016 0000 25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.———————- TR 29 0006 7010 0000 0060 4338 74
T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB.————————– TR 06 0001 5001 5800 7287 8839 56
ŞEKERBANK MUĞLA ŞB.——————————————– TR 50 0005 9027 7053 6027 7548 64
DENİZBANK MUĞLA ŞB.——————————————— TR 63 0013 4000 0045 9244 4000 02

13) –

 

TOBB ONAY ÜCRETİ                                                             IBAN                                                   
AKBANK TA.Ş. BAKANLIKLAR ŞB.———————— TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Kapasite Raporu için Nasıl Başvurulur?

Sanayi Birimimizden veya web sitemizden temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu ekinde yukarıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.

Kapasite Raporları Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

– Firma tarafından Kapasite Raporu İstek Formu ve formda belirtilen evraklar ile birlikte Odamızın Sanayi Birimine başvurulur,

– Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

– Görevli eksper mühendis daha önceden iş yoğunluğu ve Oda aracının durumuna göre belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunur. Firmanın talebi halinde iş durumu uygunsa işlemleri hızlandırmak amacıyla eksperi firma kendi imkanlarıyla götürüp getirebilir.

– Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

– TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programında veri girişi yapılarak kapasite raporu on-line olarak TOBB’ne gönderilir.

– TOBB’nin onayından sonra 1 nüsha “Aslı Gibidir” yapılarak firmaya teslim edilir.

 

Odamızdan Kapasite Raporu Almış Firma Listeleri;

MERKEZ      ULA     KÖYCEĞİZ     ORTACA     DALAMAN     MARMARİS     DATÇA     BODRUM     YATAĞAN     KAVAKLIDERE