Covid-19 Virüsü Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarını Korumasının Önemi Hk. Duyuru

Değerli üyemiz;
Covid-19 virüs nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını koruması önem arz etmektedir. Bu nedenle kamunun iştirak sahibi olduğu şirketler dışında, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ait genel kurul nakit kar dağıtımı kararlarına geçmiş yıl karlarının dahil edilmemesi; 2019 yılına ait dağıtılacak net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kurullarına kar payı avans dağıtım yetkisi verilmemesi gerekliliği Bakanlıkça Birliğimize bildirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi içeren yazı ektedir.

Saygılarımızla,

 

EK İÇİN TIKLAYINIZ