Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabildiği belirtilmiştir.

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinde işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,