Hindistan’ın Çeşitli Çelik ve Çelik Ürünlerinin Belirli Ulusal Standartlara Uyumu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen, 10 Haziran 2020 tarih ve 4974 sayılı Ek’te sunulan yazıda, daha önce Hindistan’ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bildirimin 8 Ekim 2019 tarihinde G/TBT/N/IND/108 simgesi ile yayımlandığının bildirildiği belirtilmiş olup, anılan düzenleme ile Hindistan’a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi’nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Hindistan tarafından hazırlanan G/TBT/N/IND/148 simgeli bir örneği ekte sunulan yeni bildirim ile ilk bildirimde yer almayan farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının planlandığı belirtilerek, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğünün açıklandığı belirtilmiştir.

Bahse konu taslak düzenleme hakkında görüş bildirmek isteyen Üyelerimizin, görüşlerini en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar TOBB’a (kubilay.simsek@tobb.org.tr) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK İÇİN TIKLAYINIZ

Saygılarımızla

243