2020/13 Sayılı Genelge hk.

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda 21. 02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ile izinli alıcı uygulaması iş akışlarının revize edildiği belirtilmiştir.

Yazıda. devamla, izinli alıcı işlemlerini daha detaylı aç.ıklamak üzere hazırlanan “İzinli Alıcı İşlemleri” konulu 2020/13 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresi üzerinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu açıklanmıştır.

Saygılarımızla

177