2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazı ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı  ekli Genelge iletilmiştir.”

EK İÇİN TIKLAYINIZ

33