2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Birliğimize intikal eden 07.03.2022 tarihli ve 32739 sayılı ekli yazıda; yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili olarak rehber, görsel ve broşürler hazırlandığından bahsedilerek hazırlanan dokümanlar ektedir.

EK: 2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı (2 sayfa)

169