7256 sayılı Kanun Kapsamında Başvuruda Bulunmayan Borçlu İşyerleri Hk. SGK İl MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 17/11/2020  tarihi itibariyle yapılandırma müracaatları alınmaya başlanmış ve yapılandırma süreci devam etmiştir.

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  3343 karar sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinde; 7256 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu bulunan üyelerimizin 7256 sayılı Kanun kapsamındaki borç yapılandırmasının son başvurusunun 01 Şubat 2021 tarihi olduğunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

66