ÇALIŞANLARIN KİMLİK BİLDİRME BELGE İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINMASI HK.

Emniyet Genel  Müdürlüğünün Kimlik bildirim Sistemi ile ilgili yazısı gereği , 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda 25/03/2020 tarihinde yapılan düzenleme ile Kanunun 6 ncı maddesi gereği Her Çeşit Ticaret ve Sanat Amacı Güden İş Yerlerinde çalışanlara ait kimlik bildirim işlemlerinin (Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form-2)  elektronik ortamda da yapılabileceği ile ilgili değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

1174 sayılı kimlik bildirme kanunun genel esasları uyarınca, Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş – ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.

Bu kapsamda Polis Merkezi Amirliklerine fiziki olarak elden getirilen Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesini elektronik ortamda kullanmak isteyen işyeri sahipleri, sistemi kullanmak için İşletmenin bağlı bulunduğu ilçedeki Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek sistem kullanıcı şifresi talebinde bulunacaklardır.

Bu kapsamda Polis Merkezi Amirliklerine fiziki olarak elden getirilen “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesinin” elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayacak internet adresi https://kbscalisan.egm.gov.tr 20/04/2020 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Sistem kullanıcı talep şifresini almak için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, http://adreskodu.dask.gov.tr adresinden öğrenebilecekleri iş yerinin adres kodu ve aktif olarak kullandıkları e posta ile İşletici Kimlik Bildirim Formu (Form-1) doldurularak 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte İlgili ilçedeki Polis Merkezi Amirliğine başvurmaları gerekmektedir.

Sisteme kayıt olan işyerleri tüm çalışanlarını sisteme kayıt edecektir. Sisteme yeni giriş yapan çalışanların kayıtları ilgili mevzuat gereği aynı gün sisteme kayıt edilecek; çıkış işlemlerinde de bu süre göz önünde bulundurulacaktır. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde yeni İşletici Kimlik Bildirme formu doldurularak sisteme kayıt yaptırdıkları kolluk birimine 24 saat içinde bildireceklerdir. Zamanında bildirilmeyen her çalışan için, Kanunun 17nci maddesi, sorumlu işletici değişikliğinin zamanında bildirilmemesi halinde ise kanunun 15inci maddesi gereği idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir.

EK

İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRİM FORMU

Tüm üyelerimize duyurulur.

6890