Çok Tehlikeli İş Yerlerinde Ölümle Veya Sürekli İş Görememezlikle Sonuçlanan İş Kazası Olmaması Durumunda;

Çok Tehlikeli İş Yerlerinde Ölümle Veya Sürekli İş Görememezlikle Sonuçlanan İş Kazası Olmaması Durumunda;

10 ve daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli işyerlerinde 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş görememezliğe yol açan iş kazası olmaması durumunda işveren işsizlik payının %1’ i Bakanlıkça karşılanmaktadır.

Detaylı bilgi aşağıdaki linktedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-15.htm

107