Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği

Değerli Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/07/2020 tarihli ve 2800 sayılı karar kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No:2020/24(D.T.2021/34)] ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No:2020/25 (D.T.2021/35)] gereğince; gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak tarımsal ekonomik yatırımlar ve kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesine ait rehberler yayımlanmıştır. Hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak, bilgilendirmek amacıyla gerekli duyuruların yapılması önem arz etmektedir. Başvurular 31.10.2021 tarihinde başlamış olup; makine ekipman kırsal altyapı desteği için son başvuru tarihi 17.12.2021 ve ekonomik yatırımlar için ise 21.01.2022’dir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

113