Ekvator Ginesi'nde Kullanılmak Üzere Basılı Tanıtıcı Materyal Talebi hk

“Değerli Üyemiz,

Malabo Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Türk Hava Yolları’nın 7 Şubat 2020 tarihinde Malabo-İstanbul seferlerinin başlaması ve Büyükelçiliğimizin faaliyete geçmesiyle birlikte Ekvator Ginesi’nde ülkemize yönelik turistik ve ticari ilginin ivme kazandığı, bu itibarla gerek Büyükelçiliğimizde gerek belirli noktalarda hazır bulundurulmak üzere, ülkemizi tanıtıcı basılı yayma ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ekvator Ginesi’nde internete erişim maliyetlerinin ve bilgisayar donanımlarının fiyatlarının yüksek olması nedeniyle tanıtım amaçlı basılı/görsel malzeme kullanımının oldukça yaygın olduğu, bu bağlamda başta tanıtıcı turistik/kültürel broşürler olmak üzere, ticaret ve sanayi odalarımızın bastığı yayınlar ile fuar ve festivallerimiz hakkında, mümkünse İspanyolca ve/veya İngilizce basılı bilgi kaynakları gönderilmesi talep edilmektedir.”

123