Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 2 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlıklı Ek-3’ün 3 üncü maddesi; “3-Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi başlıklı Ek-4’ünde yer alan tablodaki “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için)” ibaresi “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri üreten işyerleri ile yalnızca sade pide üreten veya sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için)”  olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Yönetmelik

Saygılarımızla,

257