Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

“Değerli Üyemiz,

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapılmış olup söz konusu formlara Bakanlığımız resmi internet sayfasında yer alan;

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresinden erişilebilmektedir.

Başvuruların hızla değerlendirilebilmesini teminen yalnızca belirtilen adresten temin edilecek formların kullanılması önem arz etmektedir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı internet ana sayfasında AEO-YYS başlığı altında https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/2l-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi  adresinde son değişikliklere ilişkin hem detaylı hem de özet bilgilere yer verilmiş olup aynı sayfada yer alan “soru, görüş ve öneri formu” vasıtasıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilen sorular, benzer konuda yoğunlukla sorulanlara yahut daha basit şekilde açıklanmasının fayda sağlayacağı değerlendirilenlere öncelik verilmek suretiyle, sıkça sorulan sorular başlığı altında tüm paydaşlara açık ve şeffaf biçimde düzenli olarak cevaplanmaktadır.”

86