Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği, 28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesi ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kurul,

İç Ticaret Genel Müdürü,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,
İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen birer yönetim kurulu üyesi ya da genel sekreter yahut genel sekreter yardımcısı,
Tüketicileri temsilen 3/7/2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Reklam Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen üye,
Perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile Gıda Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı
olmak üzere on üç üyeden oluşacaktır.

Kurul; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirleyecektir.

Kurula şikayet dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Ticaret Bakanlığı’na ya da Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılabilecektir.

YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgilerinize sunarız.

178