İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği Hk.

Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıyla 14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağınagörüşlerin iletilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda anılan Taslağa ilişkin görüşünüzün Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (Ek-4)” kullanılmak suretiyle 09.12.2021 tarihine kadar Birliğimize (sektorler@tobb.org.tr adresine) iletilmesi gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

DETAYLAR VE EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

95