Kağıtsız İhracat Uygulaması Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE)Hk. Duyuru

Değerli Üyemiz,

Kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında mavi ve yeşil hatta işlem gören beyannameler ile ilgili BİLGE sisteminde düzenleme yapılmıştır. Konu hakkındaki pilot uygulama 22/02/2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiş ve 03/03/2021 tarihi itibariyle yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

10