Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Anketi

TOBB’dan alınan 27.04.2020 tarih ve 34221550-261.99-3995 sayılı yazı ile, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının 16.04.2020 tarihli yazısına atıfla; Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockaya@tobb.org.tr  ve serdar.moldibi@tobb.org.tr  adreslerine ulaştırılması talep edilmiştir.

Bu çerçevede, konu hakkında bilgi edinilmesi ve ekte sunulan soru setinin doldurularak yukarıda belirtilen e-posta adreslerine ulaştırılması hususunu rica eder, bu vesileyle sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Anket için tıklayınız.

238