Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hk.

Değerli Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ yayınlanmış olup detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm adresinden ulaşılabilir. Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detaylarının yer aldığı belirtilmektedir. Hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri başlığında, yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi” ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir. Coğrafi işaret konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin ve ilgili yatırımcıların dikkatine sunarız.”

Saygılarımla

68