[Kobiduyuru] TOBB Webinarlarında Bu Hafta ve KOBİ'ler İçin Duyurular /11.01.2021 Haftası

TOBB Webinarlarında Bu Hafta:

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı İlk Çağrıları Bilgilendirme Semineri – (İnternet Üzerinden)

12 Ocak 2021 Salı – Saat: 10:30

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek seminerde çağrı açılış tarihi 4 Ocak 2021 olan TÜBİTAK “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ile “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KOBİ’ler İçin Duyurular:

 

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun’da Süre Uzatımı

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunda belirtilen “başvuru” ve “ilk taksit” ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili resmi yazı ekte sunulmaktadır.

 

TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı

COVID-19 pandemisi ile birlikte dijitalleşme daha da önem kazanmıştır. Bu anlamda KOBİ ve girişimcilerimizin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla Birliğimiz organizasyonunda 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde “TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı” gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

106