Konaklama İstatistikleri Veri Girişi

Değerli Üyemiz,

İlgi : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (Araştırma ve Teşvik Şubesi Müdürlüğü)’nün 16.11.2021 tarihli ve E-96486849-042-1911110 sayılı yazısı.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilgi yazısında tesise giriş ve geceleme anket veri bildirimlerinin geciktiği hususu ifade edilerek, Ekim 2021 ayı anket girişlerinin ivedilikle tamamlanması, Kasım 2021 ayı anket girişlerinin ise 10.12.2021 tarihine kadar tamamlatılmasının sağlanması istenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren konaklama tesislerinin sisteme veri girişlerinin tamamlanması hususunda uyarılması, halen sisteme tanımlanmamış işletme varsa tesis tanımlama formunun Datça Turizm Danışma Bürosuna gönderilmesi, tüm uyarılara rağmen veri girişi yapmayan tesisler hakkında 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 8. Maddesi gereği aynı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamına göre işlem yapılacaktır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek:
1 – İlgi yazı
2 – Tesis Tanımlama Formu (1 Sayfa)
3 – Veri Girişi Kullanıcı Kılavuzu (9 Sayfa)

170