Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

Değerli Üyemiz,

14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ” Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgeleri almaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm gereği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar” başlıklı 6 ıncı maddesinde belirtilen hususları yerine getirerek, Bakanlığımızca oluşturulan “Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi” (KTBS) üzerinden İl Müdürlüğümüze yetki belgesi müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

İşletmelerin gerekli şartları sağlayarak yetki belgelerini alabilmeleri için Yönetmelikte son gün 31/12/2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

 

Ek: Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

85