Muğla İlinde Meydana Gelen Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme Hk.

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye ili ve ilçelerinde 28.07.2021 tarihinde, Adana ve Muğla ili ve ilçelerinde 29.07.2021 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen yangın felaketi meydana gelmiştir. Meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulumuzun 6.8.2021 tarihli,  2021/279 sayılı kararı ile; -29.07.2021 tarihinde Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ile yangının başka ilçelerde de meydana gelebileceği dikkate alınarak 31.08.2021 tarihine kadar yangının başka ilçelerde de meydana gelmesi halinde söz konusu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında işlem tesisi için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

 

Buna göre, yangın felaketinin meydana geldiği Muğla ili Yatağan (06.08.2021) ve Menteşe (03.08.2021) ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun gereğince yangının meydana geldiği tarih ile 01.11.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınması , uygun  görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;  yapılması gereken  iş ve işlemler  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – İşverenler Daire Başkanlığı’mızın 12.08.2021 tarihli ve 29347922 sayılı Genel yazısında belirtilmiş olup, belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması,  belirtilen hususlarda tereddütte düşülmesi durumunda ise sigortalı ve işverenlerimizin en yakın Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne  veya SGK İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususunda;

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – İşverenler Daire Başkanlığımızın 12.08.2021 tarihli ve 29347922 sayılı Genel yazısı (2 Sayfa)

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

 

 

 

172