Oda Aidatlarına Yapılandırma Kanunlaştı.

TORBA YASA’DAN ODA ÜYELERİNİ SEVİNDİREN HABER

 

Değerli Üyelerimiz,

6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanunun Oda üyelerine ilgilendiren 11. Maddesi 5. Fıkrasında yer alan hükümler aşağıda özetlenmiştir;

1. 5174 TOBB Kanunu kapsamında üyelerin oda aidatları yapılandırma kapsamındadır.

2. 30.06.2016 tarihinden önceki aidat alacaklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ekim ayında ödenmesi gereken 2. Taksitler yapılandırma dışındadır.

3. Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkânından yararlanması için en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

4. Başvuru kapsamında yapılandırmadan yararlanacak üyelerimiz, en çok 6 aylık dönem için taksitlendirmeden faydalanabilecek olup, ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım 2016 tarihidir.

(örnek ödeme planı: 1.taksit-30 Kasım 2016, 2. Taksit-31.12.2016, 3. Taksit-31.01.2017, 4.taksit- 28.02.2017, 5.taksit-31 Mart 2017, 6.taksit-30 Nisan 2017)

5. Yapılandırma kapsamında taksitli ödeme yapmak yerine tek seferde ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ise, yine yasal süre kapsamında dilekçelerinde ödeme seçeneğini belirtmek kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna (30 Kasım 2016) kadar ödemelerini yapabilirler.

6. Üyelerin öngörülen süre ve şekilde ödemelerini yapmamaları halinde ise yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür.

7. Üyeler toplam anapara tutarını belirtilen azami taksitlendirme süresini geçmeyecek şekilde kredi kartına (6 taksit) taksitlendirebilir.

8. Üyelik Kaydı askıda olup da, yapılandırma yapan üyelerimiz ise, borçlarının tamamını ödedikten sonra askıdan indirilecektir.

Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimizin bilgisine sunar, ilgili başvuru konusunda Odamıza veya temsilciliklerimize başvurmalarını önemle rica ederiz.

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kanunla ilgili dilekçe örneği için tıklayınız.

771