SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hakkında Önemli Duyuru

SRC TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 14.09.2021 tarihli yazıda, Dünyada ve ülkemizde yaşanan
Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklarınca sektöre yönelik birçok
tedbir alınmakta olduğu ve bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza
indirilmeye çalışıldığı belirtilerek, artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik
belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen
talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu
taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine
kadar “69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak” şeklinde uygulanması hususunda düzenleme
yapıldığı bildirilmiştir.
Alınan yazıda ayrıca,
– SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan
sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren
başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları
İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık
Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve Sağlık
Bakanlığınca yetkilendirilen Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psiko-teknik
Değerlendirme Raporu ile birlikte Bakanlıklarına bağlı Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle
başvuru yapabileceği,
– Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik
Belgelerinin onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacağı ve belgelerin e-Devlet Sistemi
üzerinden düzenleneceği,
– Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerinin ise, aynı prosedürün
yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenileneceği
ifade edilmektedir.
Üyelerimize ve tüm ilgililere önemle duyurulur.

37