TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

04/07/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Takograf cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  “ d) 2008 ve sonrası model araçlar, 01/10/2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesinden önce.’’

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200704-1.htm

 

Üyelerimize, Tüm İlgililere önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

138