Trafik Güvenliği Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.11.2020
tarihli yazıda; bahsi geçen Bakanlığa intikal eden bir kısım müracaatta; karayollarında yük taşıma
faaliyetlerinde bulunan taşıtların (kamyon, römork, ve benzeri) paletlerinin sağlam bağlanmadığı ve bu
taşıtların trafikte kaza riski oluşturduğu belirtilerek, söz konusu taşıtların bu şekilde taşıma yapmaması için
önlem alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; karayollarında yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan nakliyecilerimizin, trafikte can ve mal
güvenliğine zarar gelmemesi amacıyla taşıta yükün yüklenmesi ve taşınması sırasında azami hassasiyet
göstermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

63