Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hk.

”Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” 7223 sayı numarası ile 12.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olup yasalaşmıştır. İlgili kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişebilirsiniz. Konu ile ilgili TOBB’ nin yazısı da ek’ te sunulmuştur.

İlgili üyelerimizin dikkatine sunulur.

Saygılarımızla,

Detaylar için tıklayınız.

211