VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI hk.

“Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğu; COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk edilen gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceği bildirilmektedir.”

203