Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme Hk.

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ili ve ilçelerinde yangın,  Düzce, Rize, Artvin il ve ilçelerinde de sel felaketi meydana gelmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüzün 30.07.2021 tarihli ve 11073961 sayılı, 09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı, 12.08.2021 tarihli ve 29347922 sayılı yazıları ile; Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesinde 03.08.2021 tarihinde, Yatağan ilçesinde 06.08.2021 tarihinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil),  Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması, yönünde talimat verilmiş idi.

 

Bu defa, 19.08.2021 tarihli ve 2021/291 sayılı Yönetim Kurulu kararında  Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yer ve durumlarda; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem tesisi için Kurum Başkanlık Makamı yetkilendirildiğinden; Kurum Başkanlık Makamının 07.09.2021 tarih ve 30693579 sayılı Olur ile;

 

Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil),  Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç)  (26.09.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması kararlaştırılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;  yapılması gereken  iş ve işlemler  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – İşverenler Daire Başkanlığı’mızın 08.09.2021 tarihli ve 30785909 sayılı Genel yazısında belirtilmiş olup, belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması,  belirtilen hususlarda tereddütte düşülmesi durumunda ise sigortalı ve işverenlerimizin en yakın Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne  veya SGK İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususu,

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

105