YENİ E-DEVLET HİZMETLERİ HK. DUYURU

            

 

YENİ E-DEVLET HİZMETLERİ

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazı ile E-DEVLET kapısı üzerinden yeni hizmetlerin sunulmaya başlandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu Yeni hizmetler;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi

  (ODY/ÜDY) Muvafakat işlemleri (Gerçek kişi)

–  Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

–  Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

–  Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

–  Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

–  Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)

 

Üyelerimize, Yetki Belgesi Sahiplerine ve Tüm İlgililere önemle duyurulur.

151