Yeni Hizmet İhracatı Destek Program Paketi hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda belirtildiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet ihracatına yönelik olarak 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan devlet yardımı programları; hizmet sektörlerindeki ulusal ve uluslararası gelişmeler, sektörel talepler, geçmiş dönem uygulama tecrübeleri ve ülkemizin hizmet ihracatı hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve güncel gelişmelere uyum sağlayan, kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir Hizmet İhracatı Destek Program Paketi oluşturulmuştur. 3’ü yeni, 1’i değişiklik şeklinde toplam 4 Karardan oluşan bu kapsamlı Paket ile tüm hizmet sunum yöntemlerini içeren bir tanımlamanın yanı sıra ülkemiz hizmet ihracatını yeni bir yaklaşımla daha da ileri aşamalara taşıyacak bir destek sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Söz konusu Paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir taraftan hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artış sağlanırken diğer taraftan da elde edilecek ihracat verileri doğrultusunda, hizmet ihracatçılarımıza sağlanan desteğin ihracatımıza katkısının ölçülmesine yönelik izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulması öngörülmektedir. Bu çerçevede;

  • 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar,
  • 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar ve
  • 5449 sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar

20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak hizmet ihracatçılarımızın yararlanmasına sunulmuştur. Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren markaların gerek küresel gerekse bölgesel anlamda bilinirlik kazanarak markalaşma süreçlerini dış pazarlara da taşımalarını sağlamak üzere yürütülen “2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”da değişiklik yapılmasını öngören 5468 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ise 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında, küresel gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Marka/TURQUALITY® Destek Programları için yeni destek unsurları oluşturulmuş ve uygulamada etkinlik sağlayacak tedbirlere yer verilmiştir. Bahsi geçen Destek Program Paketini oluşturan Kararlar ile söz konusu Kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Genelgelere, destek başvuru belgelerine, formlarına ve sektörel bazlı özet destek tablolarına, Bakanlığımız internet sayfasının “https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati” adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.”

56