Media News

News brought by date

ARICILARA EĞİTİMLERİ APİTERAPİK ÜRÜN BAŞLADI

Arıcılara Apiterapik Arıcılara Apiterapik ürün eğitimleri başladı Arıcılığın Başkenti Muğla'da Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi kapsamında arıcılara nitelikli Arı ürünlerinin üretilmesi eğitimleri başladı.

  • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
  • TARİH :20.05.22
Muğla Hamle Gazetesi
20.05.22

BAŞKONSOLOS İLE TİCARİ İLİŞKİLER İÇİN GÖRÜŞMELER MUTSO DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkonsolos ile [birleşik Krallık İstanbul Baş- tinsai*! İli«lfill»l* İPİn LJ konsolosu Kenan Poleo Oda- Ulvtfll I IIIS^KIIISI liplll mızı ziyaret etti. Ziyarette iki ülke görüşmeler MUTSO'da arasındaki ticari faaliyetlerin arttı- 31 v n m m.- rılmasına yönelik yapılabilecek ça- gerCeKleŞtirildl lışmalargörüşüldü.

  • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
  • TARİH :20.05.22
Muğla Hamle Gazetesi
20.05.22

FİYAT ARTIŞLARI MUĞLA" VERGİ DAİRESİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA MASAYA YATI*

fiyat artışları Muğla" Vergi Dairesinde düzenlenen toplantıda masaya yatı- */ sektörffinsücileriI^ğlajv&rglDaif^iİpkmı^^ySreterjYardı^ /ft ^IWj/j^^?^M|. h İbrahim kaya'mn^^hipligif^^^raya^eîdi. yi Odasr6fMeslek"Kcmifer(İnşa^^^^dri^M|gBj^^ffi^^^^MH y ^^^reD^^tim^oordin^pn^MdürL^ü^^hlivâıı MuMİEjBkS^^İ ¦ *2 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi verile ceğini açıklamasıyla birlikte emlak sektöründe yeniden fiyat artışı olmas tartışma yarattı.Muğla'da son günlerde emlak sektöründe yaşanan yüksel fiyat artışları Muğla Vergi Dairesinde düzenlenen toplantıda masaya yatı ^BİMuğlâ'daiidayaşariân fahiş^artışlar sonrası^^j sektör^tem'silcileri MuğlaVergi Dairesi Başkanı^I İbrahim Ka^'mıfeyjsahipliğin^e bir^araya cfeİdi. tTopla"ntıya Denetim Grup Müdürü Davut Karagöz Lve Denetim ¦ Koordinasvon ¦ Müdürü Gülav. Pehlivan 'ıBP rbj [Yıldızüe MuglaTıcaretve Sanayi OdasıGeneljK Sekreter lY^dımcısrİ^el^k'a^Ticaret^e'saS yi Odasrsf Meslek' KomitesfOnşaat veTaahİnft)! BaşkânrMenaf Kıyanç'takatıldi^BflH^^^B&

  • YAYIN : Muğla Gazetesi
  • TARİH :20.05.22
Muğla Gazetesi
20.05.22

ARICILIĞIN BAŞKENTİ

ARICILIĞIN BAŞKENTİ MlIĞLA'DAAPnERAPIK ÜRÜN EĞİTİMLERİ BAŞLADI KtfÖ Arıcılığın başkenti Muğla'da, Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi kapsamında arıcılara nitelikli Arı ürünlerinin üretilmesi eğitimleri başladı. O 6'da

  • YAYIN : Muğla Gazetesi
  • TARİH :20.05.22
Muğla Gazetesi
20.05.22

MGENEL

Muğla'da arıcılara Apiterapik üriin eğitimi Arıcılığın başkenti Muğla'da, Valilik himayesinde başlatılan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi kapsamında arıcılara nitelikli Arı ürünlerinin üretilmesi Ai4i m I a ¦*! I ^ ^11 VM UIIIIIVI I MU^IUWIı R A uğla TeknoparkA.Ş. I\/I Genei Müdürü Dr. I V I Barış Ethem Süzek ve İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Akıskalı il genelinde arıcılara yönelik başlatılan propolis, perga, arı zehri, ve polen odaklı genel arıcılık eğitimleri ile ayrıca Ana arı ve Arı sütü ihtisas eğitimleri hakkında Muğla Valisi Orhan Tavlı 'ya bilgi verdi. Muğla'da kayıtlı yaklaşık 5 bin arıcılık işletmesinde 1 milyon koloni ile Çam Balı başta olmak üzere arı ürünlerinin üretildiğinin belirtildiği görüşmede yapılan üretimin kalitesinin artırılması ve katma değeri yüksek olan bal dışı arı ürünlerinin üretimin desteklenmesi amacıyla bu eğitimlerin başlatıldığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansının desteklediği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Valiliği, Muğla Vakfı, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Teknopark ortaklığında yürütülen Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi ile Muğla'da arıcılığının yeni bir döneme gireceğini Muğla'nın Çam Balının yanında Apiterapik arıcılık ürünleriyle de ülkemiz ekonomisine katkı sunacağını kaydetti. Bazı arı ürünlerinin Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri ArGe İnovasyon ve İşleme Merkezinde ham madde olarak işlenebilmesi için ürüne özel üretim tekniklerinin kullanılması gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Akıskalı Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Fethiye'de bulunan Arı Islah Merkezinde il genelinden seçilen genç arıcılara uzman personel tarafından ihtisas eğitimlerinin verildiğini 30 kişilik ilk gurubun eğitimi tamamladığını belirtti. Görüşmede, sözleşmeli arıcılık ile üretilen apiterapik arıcılık ürünlerinin (propolis, polen, apilarnil, perga, arı sütü) soğuk zincir (frigo araç) ile tesise getirilerek işleme sürecine kadar uygun iklimlendirme koşullarında saklanacağı ve Katma değeri yüksek Apiterapik arıcılık ürünleri olarak piyasaya sunulacağı belirtildi. Mikail ZEYBEK

  • YAYIN : Marmaris Yeni Sayfa
  • TARİH :20.05.22
Marmaris Yeni Sayfa
20.05.22