Media News

News brought by date

BOZÜYÜK' LE KİTRE BEBEK KURSU

Bozüyük'le Kitre Bebek kursu Muğla Bozüyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen "Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)" sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.S3

 • YAYIN : Muğla Gazetesi
 • TARİH :22.10.18
Muğla Gazetesi
22.10.18

MEZUN OLDULAR

Mezun Oldular Garanti Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Muğla Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile MUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu Mezuniyet Töreni yapıldı. Muğla'da düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimleri, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde geçtiğimiz NisanMayıs aylarında gerçekleştirilmişti. Sayfa 6'da %¦' adtato af i Ma tpAdMİ pUmm aMh* m iı «M|A flıtMM fmâtt a4aadm. ^

 • YAYIN : Ege
 • TARİH :22.10.18
Ege
22.10.18

KİTRE BEBEK KURSU

Kitre Bebek Kursu Muğla Bozüyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen "Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)" sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Muğla Bozüyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen "Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)"sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bozüyük Eski Belediye Binasında düzenlenen sertifika dağıtım törenine Vali Vekili Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ve kursiyerler katıldı. Usta Öğretici Hasan Şimşek tarafından verilen 680 saatlik Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek kursunu başarı ile tamamlayan 25 kursiyere sertifikalan Vali Vekili Fethi Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Muğla'ya kültürel nitelikli hediyelik eşya kazandırmak ve kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan kursta, kursiyerler tarafından tasarlanan ürünler, Bozüyük'te Ticaret Odası tarafından yapılan stantlarda satışa sunuldu. Aynı zamanda kursiyerlerin yapmış oldukları folklorik bebekler yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarında değerlendirilecek. Haber Merkezi

 • YAYIN : Marmaris Yeni Sayfa
 • TARİH :22.10.18
Marmaris Yeni Sayfa
22.10.18

VI ÜİİJÜP

Bozüyük'te Kitre Bebek kursu -VI ÜİİjüP Yatağan İlçesi Bozüyük mahallesinde kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Giysili Bebek Kursu sona erdi. Kurs sonunda gerçekleştirilen törenle 25 kursiyere sertifikaları Vali Vekili Fethi Özdemirve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. »0

 • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
 • TARİH :22.10.18
Muğla Hamle Gazetesi
22.10.18

BOZÜYÜK' TE KİTRE BEBEK KURSU

BOZÜYÜK'TE KİTRE BEBEK KURSU Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozüyük mahallesinde kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Giysili Bebek Kursu sona erdi. Kurs sonunda gerçekleştirilen törenle 25 kursiyere sertifikaları Vali Vekili Fethi Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Muğla Bozüyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen "Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)" sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bozüyük Eski Belediye Binasında düzenlenen sertifika dağıtım törenine Vali Vekili Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ve kursiyerler katıldı. Usta Öğretici Hasan Şimşek tarafından verilen 680 saatlik Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek kursunu başarı ile tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları Vali Vekili Fethi Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Muğla'ya kültürel nitelikli hediyelik eşya kazandırmak ve kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan kursta, kursiyerler tarafından tasarlanan ürünler, Bozüyük'te Ticaret Odası tarafından yapılan stantlarda satışa sunuldu. Aynı zamanda kursiyerlerin yapmış oldukları folklorik bebekler yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarında değerlendirilecek. İHA

 • YAYIN : Gözde Gazetesi
 • TARİH :22.10.18
Gözde Gazetesi
22.10.18

BASIN HABERİ

Giysili Bebek Kursu sertifika dağıtım törenin düzenlendi Muğla Vali Vekili Fethi Özdemır Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen "Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)" sertıtıka dağıtım törenine katıldı. Bozüyük Eski Belediye Binasında düzenlenen sertifika dağıtım törenine Vali Vekili Fethi Özdemır, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcaıı ve kursiyerler katıldı. Usta Öğretici Hasan Şimşek tarafından verilen 680 saatlik Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek kursunu başarı ile tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları Vali Vekili Fethi Özdemır ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Muğla'ya kültürel nitelikli hediyelik eşya kazandırmak ve kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan kursta, kursiyerler tarafından tasarlanan ürünler, Bozüyük'te Ticaret Odası tarafından yapılan standarda satışa sunulmuştur. Aynı zamanda kursiyerlerin yapmış oldukları folklorik bebekler yurt ıçı ve yurt dışı tanıtım fuarlarında değerlendirilecektir. 111 1YU19U svı tıııı\a tim törenin düzenlendi ılı Vekili Fethi I ' ur Yatağan I ızüyiik Mahal- B e H^B .... rm a Eğitim rıhımı desteği uAMBl ^pı I ^ a&a 59 Bozüyük Ge- T İH I ıjfl oH Bebek *3 nB^^BC^^B rVB. •- Yatağan ^B t-.. ^ :ın Çiçek, Yata- '~>L> şkaııı Hasan Aij alı Filiz Kara- T ' ' Jİ_W / 'ıcaret ve l b ^B ^ 1_ selis Başkanı kalan Vali Vekili Fethi Özde- tasarlanan ürünler, Bozüyük'te : kursiyerler mır ve diğer protokol üyeleri Ticaret Odası tarafından yapı- tarafiııdaıı verildi. lan standarda satışa suııulmuş- : c;.^ a™,.

 • YAYIN : Batı Akdeniz Gazetesi
 • TARİH :22.10.18
Batı Akdeniz Gazetesi
22.10.18

KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARI MEZUN OLDU

Kadın girişimci adayları mezun oldu Garanti Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Muğla Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezuniyet Töreni yapıldı. Boğa/ıçı Üniversitesi Yaşam Boyu fcğitim Merkezi Kuruımal Sosyal Sorumluluk Pıujeletı Kootdınatürü Dr. İşıl Keskin Sahan. "Belgeler birer araç Burçin asıl amaç burada edindiğim; bilgilerin it > aşamına aktarılması" diyerek katılımcılar» teşekkürlerini ılclli Garanti Bankası Muğla Şube Mudurd Timuçin Şimşek. "Kıymetli eğitimin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. (ıınşımcı kadınların idlerini büyütmek, girişimcilik ruhunu ve rekabetçi guçlennı arttırmak hedefiyle 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin sürdürülebilir bu baharı oluşturmasını temcimi ediyorum" ifadelerine yer »erdi. Muğla II Kadın Girişimciler Kumlu Balkanı Dr. Aslı Karataş da Tılrkıye Odular ve Bonalaı Hıılığı (Tl)BB| Kadın Girişimciler Kurulunun çalışma esaslarına değinerek. "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilik ruhunun cuuıyet gûzcımcksızin bülun toplunu yayılmacı ıçuı kurulmuş bir kurul Bu anlamda buğun burada saytlsal olaıak değil nitelik olarak bir arada ulmunu çok Önemli. ,'unku sizlerde çevrcnu Kin birer ışık olacaksınız. Toplumuu yansı kadın nüfusundan oluşuyor ancak ne yazık kı kadınların iş dünyasına katılım manı düşük. Bunun çeşitli nedenim var ancak gerçeklen ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak. kadınların ış dünyasında çok daha fazla kaliteli ve Mıgıtnıhl bir şekilde yer alması gerekiyor. Eğitim. Onginıdc bulunmak için. fuun*al okur) vatlık ıçm. K güdülerimizi harekete geçirmek, motivasyon elde etmek, dzgiıv enimizi yükseltmek için. risk alma kabiliyetimizi arttırmak ıçm soo derece Önemli" dedi. MUTSO Yönetim Kumlu Başkan Yaıduneısı MusUla Murat Can. şunları kaydetti. "Kadınların rcel sekUrde daha fazla yer almasını sağlamak amacıy la hayata geçirilen l>u projeye ev sahipliği yapmış utmaktan büyük mutluluk duyuyonız. Girişimcilik sadece ekonomiye değil. ülke v izyununa. toplumun geleceğe bakışma da luııkı sağlayan bir husustur Piyasada iş arayan J *Iket4t: n/fffffrı cmtft fhffitfti (içitt * dine ttc jffıtntiM atutufd uUU* ve iti CMuUtfOt (ûftıâat fiiteiMOi fcuiltt «uUmdeı. değil. iş kutan ve istihdam yaratan bueyler yetiştirmek gerekliliği. Ülkemiz için olduğu kadar Muğla ili için de geçerlidir. Girişimcilik eğitiminin, en az tecrübe kadar gerekli olduğunu düşünüyorum F.ğidmlettnı tamamlayarak bugün sertifika almaya luk kazanan ıkğeıh girişimci adaylarımızı bir kez daha kutluyor, Muğla ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak yolunda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hor zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile kikim gi/işimcı adaylarına sertifikaları takdim edildi HABF.R MERKEZİ *Iket4t: n/fffffrı cmtft w fhffitfti (içitt * dine ttc jffıtntiM emuûştt uÜUm ve 6tt CMuUtfOt (ûftıâat fiiteiMOi fcuiltt «uUmdeı.

 • YAYIN : Yenigün (Muğla)
 • TARİH :22.10.18
Yenigün (Muğla)
22.10.18