Media News

News brought by date

İLKYARDIM HAYA! KURTARIR

ilk yardımın kişilerin bir kaza sonucu yaralanma durumunda yine kişilerde ağırlaşmış kalıcı sakatlıkların oluşması veya muhtemel bir ölümü engellemek amacıyla olay yerindeki imkanlardan yararlanılarak yapılan tedavi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu tedavinin mutlaka bir sağlık kuruluşunda devam etmesi gerektiğini belirtti. İlk yardımın öneminin kişilerde oluşabilecek sakatlıkları engelleme ve hayat kurtarma olduğunu söyleyen Sirkeci, ilk yardıma herkesin doğduğu andan itibaren her an her yerde ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Sirkeci, "Yaralanma, kanama, boğulmalar, yabancı cisim aspirasyonları, afetler, depremler, trafik kazalan, kedi köpek ısırmaları gibi günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız ve çaresiz hissettiğimiz anlarda ilk yardıma ihtiyaç duyulabilinirdedi. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER İlk yardım uygulamalan ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Sirkeci, ilk yardımda önceliğin kişilere zarar vermemek olduğunu belirtti. Buna göre de ilk yardım bilmeyen ve ilk yardım eğitimi almayan kişilerin ilk yardım müdahalesinde bulunmaması gerektiğini söyleyen Sirkesi, ilk yardım bilmeyen kişilerin yanında yaşanacak herhangi bir ani hastalık veya kaza anında ilk olarak yapması gerekenin acil yardım numarasını araması ve yardım istemesi gerektiğini belirtti. Sirkeci söz- Doc. Dr. Emel Er kus Sirkeci, ilk yar dım ile ilgili bilgi verdi. İlkyardımda önceliğin kişileri korumak ve zarar vermemek olduğunu, buna göre de ilkyardım bilmeyen ve ilk yardım eğitimi alma yan kişilerin ilkyardım müdahalesinde bulun maması gerektiği ni söyledi. lerine şöyle devam etti: "Ambulans çağrılmadan gelmez. Yani onlara kaza veya bir yaralanma olduğunu bildirmeniz gerekir. Bu bildirimi yaparken sakin olmalı ve hastanın durumu düzgün bir şekilde anlatmalı, bulunduğu yeri mutlaka eğer adresi tam bilmiyorsak belli belirteçleri kullanarak anlatmamız gereklidir. Bu bildirimi yaptıktan sonra da mümkün olduğunca telefonumuzu geri aranma durumu için meşgul etmemeliyiz. Eğer olay hakkında bilgimiz varsa bunu da mutlaka aktarmalı ve ambulansın giremeyeceği bir lokasyonda ise mutlaka etrafımızdan bir kişiyi bize en yakın mesafede tutarak ambulansı karşılamasını sağlamalıyız" dedi. İLK YARDİMDA YAPİLAN HATALAR İlk yardım uygulamalarında en çok yapılan hataları anlatan Sirkeci, yerde yatan her hastayı kişilerin tam değerlendirmeden hemen kalp masajı yapmak gibi hataya düştüğünü belirtti. Suda boğulma durumlarında ise kişiyi baş aşağıya çevirme gibi yanlış bir müdahale yapıldığını söyleyen Sirkeci, tam değerlendirme yapılmadan kalp masajlarının da suda boğulma yaşayan kişilere yapılan başı aşağıya çevirme müdahalesinin de doğru olmadığını ve yapılmaması gerektiğini belirtti. Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: "Yanıklarda yanık alanına buz koymak, reçel ya da diş macunu sürmek. Akrep ya da böcek sokmalarında o bölgeyi dağlama, emme, baygın yatan hastanın üzerine su, kolonya dökmek, kanayan yaraya tütün basmak gibi durumlar yanlıştır ve yapılmaması gerekmektedir" dedi. SAKİN KALİN İlk yardımı doğru ve düzgün yapmak için kişilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi veren Sirkeci, öncelikle sakin kalmak gerektiğini belirtti. İlk yardım eğitimi veya sertifikası olan kişilerin mutlaka bildiklerini uygulaması gerektiğini söyleyen Sirkeci, bu arada bir kişinin acil yardım numarasını arayarak ambulans ve profesyonellerin olay yerine gelmesini sağlaması gerektiğini belirtti. Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: "İlk yardım eğitimi almış herkes ilk yardım uygulayabilir. Bu başta bir insanlık görevidir ama ilk şart ise bilmeyen kişilerin uygulamamasıdır. Bilinçsiz ilk yardım uygulamaları nedeni ile birçok kişi sakat kalmakta veya ölmektedir. Sonuçta ilk yardım ve uygulamaları uçsuz bucaksız bir konudur. Unutmayalım ki ilk yardım hayat kurtarır. Ambulans çağrılmadan gelmez, onlara kaza veya bir hasta olduğu mutlaka bildirilmedir. İlk yardımı bilmiyorsak uygulamayalım, bir an önce öğrenelim, eğitimini alalım" dedi. İLKYARDIM HAYA! KURTARIR ¦ ¦¦m ııuwııvı ıınını ııwııınmıı 'i u ' ' ' %'¦ "r» * 'f ' itti > ıtîi İlk yardımın kişilerin bir lerine şöyle devam etti: yapılan başı aşağıya çevirme müdahalesi- kaza sonucu yaralanma "Ambulans çağrılmadan nin de doğru olmadığını ve yapılmaması durumunda yine kişi- gelmez. Yani onlara kaza gerektiğini belirtti. Sirkeci sözlerine şöyle lerde ağırlaşmış kalıcı veya bir yaralanma oldu- devam etti: "Yanıklarda yanık alanına buz sakatlıkların oluşması ğunu bildirmeniz gerekir, koymak, reçel ya da diş macunu sürmek, veya muhtemel bir ölü- Bu bildirimi yaparken Akrep ya da böcek sokmalarında o bölgeyi mü engellemek amacıyla sakin olmalı ve hastanın dağlama, emme, baygın yatan hastanın olay yerindeki imkanlardan durumu düzgün bir şekilde üzerine su, kolonya dökmek, kanayan ya- yararlanılarak yapılan tedavi anlatmalı, bulunduğu raya tütün basmak gibi durumlar yanlıştır olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. yeri mutlaka eğer ve yapılmaması gerekmektedir" dedi. Emel Erkuş Sirkeci, bu tedavinin adresi tam bilmiyor- SAKİN KALİN mutlaka bir sağlık kuruluşunda sak belli belirteçleri İlk yardımı doğru ve düzgün yapmak için devam etmesi gerektiğini belirtti. /Zg| kullanarak anlat- kişilerin dikkat etmesi gerekenler hakİlk yardımın öneminin kişilerde 7. ¦ i{fftj mamız gerekli- kında bilgi veren Sirkeci, öncelikle sakin oluşabilecek sakatlıkları engelle- J" , dir. Bu bildirimi kalmak gerektiğini belirtti. İlk yardım me ve hayat kurtarma olduğunu yaptıktan sonra eğitimi veya sertifikası olan kişilerin mutsöyleyen Sirkeci, ilk yardıma da mümkün oldu- laka bildiklerini uygulaması gerektiğini herkesin doğduğu andan itibaren i âL ' ğunca telefonumuzu söyleyen Sirkeci, bu arada bir kişinin acil her an her yerde ihtiyaç duyula- geri aranma durumu yardım numarasını arayarak ambulans ve bileceğini belirtti. Sirkeci, "Yaralan- için meşgul etmeme- profesyonellerin olay yerine gelmesini sağma, kanama, boğulmalar, yabancı cisim liyiz. Eğer olay hakkın- laması gerektiğini belirtti. Sirkeci sözlerine aspirasyonları, afetler, depremler, trafik da bilgimiz varsa bunu da mutlaka şöyle devam etti: "İlk yardım eğitimi almış kazalan, kedi köpek ısırmaları gibi günlük aktarmalı ve ambulansın giremeyeceği bir herkes ilk yardım uygulayabilir. Bu başta hayatta karşı karşıya kaldığımız ve çaresiz lokasyonda ise mutlaka etrafımızdan bir bir insanlık görevidir ama ilk şart ise bilmehissettiğimiz anlarda ilk yardıma ihtiyaç kişiyi bize en yakın mesafede tutarak am- yen kişilerin uygulamamasıdır. Bilinçsiz ilk duyulabilinirdedi. bulansı karşılamasını sağlamalıyız" dedi. yardım uygulamaları nedeni ile birçok kişi DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER İLK YARDİMDA YAPİLAN HATALAR sakat kalmakta veya ölmektedir. Sonuçta

  • YAYIN : Ada Postası
  • TARİH :19.06.19
Ada Postası
19.06.19