EĞİTİM

KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU/MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE SÜREKLİLİK

YER: MUTSO MECLİS SALONU

SAAT:13.30-17.00