KOMİTE TOPLANTISI

11.Meslek Komite Toplantısı

Saat: 17.00

Yer: MUTSO Yönetim Kurulu Toplantı Odası