PERSONEL İÇ İLETİŞİM TOPLANTISI

Konu: 2017-2020 Yılları Stratejik Planının Görüşülmesi

Saat: 17.15

Yer: MUTSO