TOPLANTI

MUTSO Yönetim Kurulu ve Satın Alma Komisyon Toplantısı

Saat:11.00

Yer: Yönetim Kurulu Toplantı Odası