TOPLANTI

MUTSO Satın Alma Komisyonu Toplantısı

Saat: 10.30

Yer: MUTSO Basın Odası