TOPLANTI

Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı

Saat: 12.30

Yer: MUTSO Meclis Toplantı Salonu