TOPLANTI

Yayın Kurulu Toplantısı

Saat: 14.30

Yer: MUTSO Basın Odası