Ar-Ge Reform Paketi


Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite Oda/Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için “Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı” düzenlendi.

TOBB İkiz Kuleler’de, 10 Mart Perşembe günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıda, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, reform paketinde yer alan, Ar-Ge Merkezleri İnsan Kaynağı, Ar-Ge ve Tasarım Yapan Firmaların Vergisel İndirimleri, Ar-Ge Merkezlerinde Dışarıda Geçirilen Süreler, Gümrük Vergisi İstisnası, Siparişe Dayalı Ar-Ge Kavramı, Ortak Ar-Ge Projesi (Rekabet Öncesi İşbirliği), Tasarım Merkezleri, Bilişim Firmalarının Derecelendirilmesi, Yabancı İşçi Çalıştırma ve Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgeleri konularında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

MUTSO adına Akreditasyon Sorumlusu Seher Taner Akgün’ün katıldığı toplantıda ayrıca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd. Aydın Öztoprak tarafından gerçekleştirilen “Endüstriyel Tasarım” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

557