İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şeffaf ve Yeniliklere açık bir yönetim anlayışına sahip, sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası,

• İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı,
• Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermeyi,
• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
• Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
• Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirip teşvik etmeyi,
• Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi, İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir.