Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale İlanı 17.11.2021


Mülkiyeti İdaremize ait Muğla ili, Fethiye ilçesi, Ovacık Mahallesi 577 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 43. maddesine göre Kapalı Teklif Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. İhaleye ait ilan yazımız ekindedir.

Ek için tıklayınız

296