Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların ihaleleri


 

432