Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü 29.06.2022


İlçemizde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1’er (birer) adet taşınır ve taşınmaz satışı ile kullanma izni verilmesine ilişkin Müdürlüğümüzce yapılacak satış ve kullanma izni ihalelerine ait ilan metni ekte gönderilmektedir.

Ek: İlan Metni (2 Sayfa)

297