Denizli Et Kombinası Müdürlüğü 800gr Konserve Satışı İhalesi


İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı (Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü)’nın 09.11.2021 tarihli ve E-54295415-942.02.03-69846 sayılı yazısı.

İlgi sayılı talimat ile Kurumumuz stoklarında bulunan 1.810.697 adet 800 gr.lık kıyma konserve ile 807.119 adet 800 gr.lık kuşbaşı konserve teklif toplama usulü ile satışa çıkarılmıştır. Söz konusu satış için son başvuru tarihi 30/11/2021 günü saat 14.00 olup; konuyla ilgili olarak hazırlanan satış şartnamesi, teknik şartname, teklif formu ve teminat mektubu örneği yazımız ekinde
gönderilmiştir.

Ek:
1 – Satış Şartnamesi (5 Sayfa)
2 – Teknik Şartname (5 Sayfa)
3 – Teklif Mektubu (1 Sayfa)
4 – Teminat Mektubu Örneği (1 Sayfa)

134