Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi 19.10.2021


Dalaman Tarım işletmemize ait 35 adet elektrik abonesine serbest piyasadan elektrik enerjisi alımına ait mal alım ihalesi 19.10.2021 Salı günü saat 11.00’ de İşletmemizde tekrar yapılacak olup,
ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi Ek İlan Örneği-2.docx1

113